ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై బాధ్యతులు

గురు, 05/23/2019 - 07:58

ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై ఏడు బాధ్యతులు ఉన్నాయి అని వివరిస్తున్న ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] హదీస్ వివరణ.

ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వవాసుని పై బాధ్యతులు

“ముఅల్లా ఇబ్నె ఖునైస్” ఉల్లేఖనం: నేను ఇమామ్ సాదిఖ్[అ.స]తో “ఒక విశ్వాసుని పట్ల మరో విశ్వాసుని పై ఉన్న బాధ్యతలు ఏమిటీ?” అని ప్రశ్నించాను. వారు ఇలా వివరించారు: ఏడు బాధ్యతలు విధిగా నిర్ధారించబడి ఉన్నాయి, వాటిని పాటించడం చాలా అవసరం. ఒకవేళ ఎవరైనా వాటిని వ్యతిరేకించినట్లైతే వారు అల్లాహ్ అధికారం నుండి (బయటకు)వెళ్ళిపోయినట్లు మరియు అల్లాహ్ ఆదేశాన్ని నిరాకరించినట్లు, మరి వారికి భాగ్యంలో అల్లాహ్ లేడనట్లే.
“అవి ఏమిటో తెలియపరచండి” అని అడిగాను.
వారు ఇలా సమాధానమిచ్చారు: నీవు వాటిని తెలుసుకొని అమలు పరచవేమోనని భయపడుతున్నాను.
“శక్తి కలిగి లేను అల్లాహ్ దయ లేకపోతే”(అల్లాహ్ అనుగ్రహిస్తే తప్పకుండా చేస్తాను) అని అన్నాను.
ఇమామ్[అ.స]: వాటిలో అతి సులువైనది; 1. నీకు నచ్చినదే అతడి కోసం కూడా కోరుకో, మరి నీకు నచ్చనిది అతడి కోసం కూడా కోరుకోకు.
2. అతడి కష్టాలను తీర్చేందుకు ప్రయత్నించు, అతడి సంతోషాన్ని కోరుతున్నట్లైతే అతడి మాటను వ్యతిరేకించకు.
3. అన్ని విధాలుగా అతడికి సహాయపడు.
4. నీవు అతడి కళ్లు, మార్గదర్శి, అద్దం, దుస్తులు అయి ఉండు.
5. నీ కడుపు నిండుగా అతడు ఆకలితో, నీవు దుస్తులు ధరించి అతడు దుస్తులు లేకుండా....., ఉండ కూడదు.
6. నీవు భార్య మరియు పనివాళ్లు కలిగి ఉంటే నీ (విశ్వాసపరమైన) సోదరుని వద్దకు నీ దాసుడ్ని అతడి బట్టలు ఉతకడానికి, అన్నం వండడానికి మరియు పడక వేయడానికి...,
7. అతడి గుర్తుచేసే ప్రమాణాలను నమ్ము, అతడి ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించు, అతడి అంతిమ యాత్రలో హాజరు అవ్వు, అనారోగ్య సమయంలో పరామర్శించు, నిన్ను నీవు అతడి కష్టాలను తీర్చడానికి నీ శరీరాన్ని కష్టపెట్టు, అతడిని తన కష్టాలు నీ ముందు చెప్పుకొనేంత వరకు తీసుకురాకు.
ఈ పనులన్నీ చేసినట్లైతే నీ విలాయత్ ను అతడి విలాయత్ తో మరియు అతడి విలాయత్ ను అల్లాహ్ విలాయత్ తో ముడి వేసినవాడవు అవుతావు.[ఖిసాల్, భాగం2, పేజీ19].

రిఫ్రెన్స్
షేఖ్ సదూఖ్, ఖిసాల్, తర్జుమా జాఫరీ, నసీమె కౌసర్, ఖుమ్, 1382.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2