కహఫ్ సూరహ్

గురు, 11/23/2017 - 04:06

.అల్లాహ్ మార్గంలో తన ప్రాణాలు అర్పించిన వారి వలే మృత్యువు చెందాలనుకుంటే ఖుర్ఆన్ యొక్క 18వ సూరహ్, కహఫ్ ను చదవండి.

కహఫ్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క పద్దెనిమిదవ సూరా ఇది. “కహఫ్” అనగ శరణాలయం, గుహ. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 9వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “కహఫ్” అను పదం 6 సార్లు మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 6 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 110 ఆయత్
లు, 1584 పదాలు మరియు 6550 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో “అల్లాహ్” పదం 16 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది, కాని 27వ ఆయత్ మదీనాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “గాషియహ్” సూరా మరియు దీని తరువాత “నహ్‏ల్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. ఈ సూరహ్ ను “కహఫ్” కాకుండా “అస్హాబె కహఫ్” మరియు “హాయిలహ్” అని కూడా అంటారు. దీని పేరు “కహఫ్” అని పెట్టడానికి కారణం ఇందులోనే 6 సార్లు “కహఫ్” పదం ఉండడం. ఇమామె జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వచనానుసారం ఎవరైతే “కహఫ్” సూరహ్ ను ప్రతీ గురువారం రాత్రి(షబె జుమా) పఠిస్తారో వారు అల్లాహ్ మార్గంలో తన ప్రాణాలు అర్పించిన వారి వలే మృత్యువు చెందుతారు మరియు వారితో పాటు ప్రళయంనాడు లేపబడతారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
10 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 22