మర్‏యమ్ సూరహ్

గురు, 11/23/2017 - 04:50

.ఖుర్ఆన్ యొక్క 19వ సూరహ్ పేరు హజ్రత్ ఇమ్రాన్ కమర్తె మరియు దైవప్రవక్త అయిన హజ్రత్ ఈసా(అ.స) యొక్క తల్లి పేరున పెట్టబడింది.

మర్‏యమ్ సూరహ

ఖుర్ఆన్ యొక్క 19వ సూరా ఇది. “మర్‏యమ్” హజ్రత్ ఇమ్రాన్ కమర్తె మరియు దైవప్రవక్త అయిన హజ్రత్ ఈసా(అ.స) యొక్క తల్లి పేరు. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 16వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “మర్‏యమ్” అను పదం 3 సార్లు మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 34 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 98 ఆయత్
లు, 970 పదాలు మరియు 3935 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో “అల్లాహ్” పదం 8 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “ఫాతిర్” సూరా మరియు దీని తరువాత “తాహా” సూరా అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “మర్‏యమ్” అని పెట్టడానికి కారణం ఇందులో జనాబె మర్యమ్ సంఘన ప్రస్తవన ఉండడం. పూర్తి ఖర్ఆన్ లో ఒక స్ర్తీ పేరుతో ఉన్న సూరహ్ ఇదే. ఇమామె జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వచనానుసారం ఎవరైతే “మర్‏యమ్” సూరహ్ ను ఎల్లప్పుడూ పఠిస్తారో వారు ఈ లోకాన్ని విడవరు ధనవంతుడవ్వనంత వరకు. మరియు వారి ధనం మరియు సంతానం పొందుతారు. పరలోకంలో హజ్రత్ ఈసా(అ.స) అనుచరుల నుండి లెక్కించబడతారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5