తాహా సూరహ్

గురు, 11/23/2017 - 06:51

.“తాహా” సూరహ్ పఠనాన్ని వదలకండి ఎందుకంటే అల్లాహ్ తాహా సూరహ్ ను ఇష్టపడతాడు మరియు దానిని పఠించేవారిని కూడా ఇష్టపడతాడు.

తాహా సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 20వ సూరా ఇది. “తాహా” దైవప్రవక్త ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క బిరుదు. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 1వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “తాహా” అను పదం 1 సారి మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 1 సారి వచ్చింది. ఈ సూరాలో 135 ఆయత్
లు, 1353 పదాలు మరియు 5399 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో “అల్లాహ్” పదం 6 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “మర్‏యమ్” సూరా మరియు దీని తరువాత “వాఖిఅహ్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. ఈ సూరహ్ యొక్క మరో పేరు “కలీమ్”. దీని పేరు “తాహా” అని పెట్టడానికి కారణం "తాహా" అను పదం కేవలం ఈ సూరహ్ లోనే ఉండడం. ఇమామె జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వచనానుసారం “తాహా” సూరహ్ పఠనాన్ని వదలకండి ఎందుకంటే అల్లాహ్ తాహా సూరహ్ ను ఇష్టపడతాడు మరియు దానిని పఠించేవారిని కూడా ఇష్టపడతాడు. ఈ సూరహ్ ను పఠించేవారి ప్రవర్తనాపత్రం ప్రళయంనాడు వారి కుడి చేతిలో ఉంటుంది, వారికి ఎటువంటి విచారణ ఉండదు, వారు రాజి పడేంత పుణ్యం వారికి ఇవ్వబడుతుంది.  

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15