అంబియా సూరహ్

గురు, 11/23/2017 - 07:18

.16 దైవప్రవక్తల పేర్లున్న సూరహ్ పేరు అంబియా కాని ఆ సూరహ్ లోనే అంబియా అను పదం లేదు.

అంబియా సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 21వ సూరా ఇది. “అంబియా” అంటే “నబీ” యొక్క బహువచనం. ఈ సూరాలో “అంబియా” అను పదం ఒక్కసారి కూడా రాలేదు. పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో “అంబియా” అను పదం 5 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 112 ఆయత్
లు, 1173 పదాలు మరియు 5093 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో “అల్లాహ్” పదం 6 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “ఇబ్రాహీమ్” సూరా మరియు దీని తరువాత “మొమినున్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “అంబియా” అని పెట్టడానికి కారణం ఇందులో 16 దైవప్రవక్తల పైర్లు ఉండడం. ఈ సూరహ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఖుర్ఆన్ యొక్క ఈ సూరహ్ లోనే “అంబియా” అను పదం రాలేదు, మరియు ఇందులో జనాబె సూహ్[అ.స], లూత్[అ.స], ఇబ్రాహీమ్[అ.స], ఇస్మాయీల్[అ.స], ఇస్‏హాఖ్[అ.స], యాఖూబ్[అ.స], మూసా[అ.స], హారూన్[అ.స], దావూద్[అ.స], సులైమాన్[అ.స], అయ్యూబ్[అ.స], ఇద్రస్[అ.స], జుల్ కిఫ్‏ల్[అ.స], యూనుస్[అ.స], జకరియ్యా[అ.స] ఔర్ యహ్‏యా[అ.స]ల పేర్లున్నాయి. ఇమామె జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వచనానుసారం ఎవరైతే “అంబియా” సూరహ్ ను ఇష్టానుసారంగా పఠిస్తారో ఈలోకంలో ప్రజల పై వారి ప్రభావం ఉంటుంది మరియు పరలోకంలో దైవప్రవక్తల మిత్రులవుతారు.   

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16