ఇమాం రిజా[అ.స]ల వారి ఉపదేశం.

బుధ, 07/17/2019 - 18:46

ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమాం రిజ[అ.స]ల వారి ఒక ఉపదేశం.

ఇమాం రిజా[అ.స]ల వారి ఉపదేశం.

ఇమాం రిజా[అ.స]ల వారు ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నారు: “అల్లాహ్ మూడు కార్యాల పట్ల మిమ్మల్ని ఆదేశించి ఉన్నాడు. మరియు అ మూడు కార్యాలకు తోడు మరో మూడు కార్యాలున్నాయి”.
1. నమాజుతో పాటు జకాతును విధిగా చేసెను. ఎవరైతే నమాజు చదివి జకాతును చెల్లించరో వారి నమాజు స్వీకరింపబడదు.
2. తన పట్ల మరియు తమ తల్లితండ్రుల పట్ల కృతజ్ఞులై ఉండాలని ఆదేశించెను. ఎవరైతే తమ తల్లితండ్రుల పట్ల కృతజ్ఞులై ఉండరో వారు ఆ అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞులై లేనట్లే.
3. తఖ్వా(అల్లహ్ కు భయపడటం) మరియు బంధువులతో మంచితనంతో వ్యవహరించమని ఆదేసించెను.ఎవరైతే బంధువులతో మంచితనంతో నడుచుకోరో వారి వద్ద తఖ్వా లేనట్లే.

రెఫరెన్స్
ఉయూనో అఖ్బారుర్ రిజా[అ.స],1వ భాగము, 26వ అధ్యాయం, హదీసు నం:13.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
10 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16