పద్ధెనిమిదవ పాఠం: ౙకాత్

మంగళ, 07/23/2019 - 04:01

ౙకాత్ ఎన్ని వస్తుల పై చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, మరి ఎప్పుడు వాజిబ్ అవుతుంది అన్న ప్రశ్నాలకు సమాధాలు సంక్షిపంగా...

పద్ధెనిమిదవ పాఠం: ౙకాత్

సమాజంలో ఉన్న పేదవారి మరియు లేనివారి కొరకు ధనవంతులు తన ధనం నుండి కొంత భాగాన్ని తీసి ఇవ్వాలి దాని ద్వార వారికున్న కొన్ని అవసరాలైనా పూర్తి అవుతాయి అనే ఉద్ధేశంతో అల్లాహ్ ధనవంతుల పై ఈ బాధ్యతను విధిగా నిర్ధారించెను. ఆ బాధ్యతలలో ఒకటి “ౙకాత్”. దీనిని అల్లాహ్ ఒక రకమైన ఆరాధనగా నిర్ధారించెను. వివరణ కోసం ఈ సంభాషణను చూడండి:
1. పంట కోత అనంతరం పేదవారికి ధాన్యం అవీ ఎందుకు ఇవ్వబడుతుంది?
జ. అదే ౙకాత్ చెల్లింపు
2. ౙకాత్ అనగానేమి?
జ. బార్లీ, గోదుమలు మొదలగు వాటి నుండి పేదవారికి ఇవ్వబడే భాగాన్ని ౙకాత్ అంటారు
3. ౙకాత్ విధిగా నిర్ధారించబడిందా?
జ. ఔను, ఎవరి వద్దనైతే పొలాలున్నాయో మరియు మంచి పంటలు పండుతాయో వారు తప్పకుండా ౙకాత్ ను చెల్లించాలి
4. ౙకాత్ యొక్క లాభాలేమిటి?
జ. పేదవారి కడుపు నిండుతుంది. ౙకాత్ చెల్లించినవారి సొమ్ము పెరుగుతుంది
5. రమజాన్ పండగ రోజున ఎందుకని డబ్బులు చెల్లింస్తారు?
జ. దాన్ని ఫిత్రా అంటారు, దానిని కూడా ౙకాత్ అనే అంటారు. ఇది పేదవారు పండుగ జరుపుకునేందుకు సహాయం. ఇది కూడా తప్పకుండా చెల్లించాలి
6. ౙకాత్ ఎన్ని వస్తులలో చెల్లించాలి?
జ. వెండీ మరియు బాంగారపు నాణ్యాలు, బార్లీ, గోదుమలు, కర్జూరం, ద్రాక్షపళ్లు, ఒంటెలు, ఆవులు, మేకలు
7. ఈ తొమ్మిది వస్తుల నుండి ఎప్పుడు ౙకాత్ చెల్లించాలి?
జ. ప్రతీ దానికి ఒక లెక్క నియమించబడి ఉంది ఏది తన లెక్కకు చేరుకుంటుదో దాని నుండి ౙకాత్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఉదా: 847 కిలో లేదా అంతకు మించి పంట పండితే జకాత్ చెలించాల్సి వస్తుంది
8. నోటుల పై కూడా ౙకాత్ చెల్లించడం విధిగా నిర్ధారించబడి ఉందా?
జ. లేదు. నోటు పై ఖుమ్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది

రిఫ్రెన్స్
ఇమామియా దీనియాత్, తన్జీముల్ మకాతిబ్, దరజయే అవ్వల్.‎          

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12