ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స]

ఆది, 11/26/2017 - 05:35

.దైవప్రవక్త[స.అ] 4వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స] గురించి సంక్షిప్తంగా.

ఇమామ్ జైనుల్ ఆబెదీన్[అ.స]

పదవీ: దైవప్రవక్త[స.అ] 4వ ఉత్తరాధికారి.
పేరు: అలీ[అ.స].
కున్నియత్: అబూ ముహమ్మద్, అబూల్ హసన్.
బిరుదు: జైనుల్ ఆబెదీన్, సజ్జాద్.
తండ్రి పేరు: హుసైన్ ఇబ్నె అలీ[అ.స]
తల్లి పేరు: షహ్ర్ బానూ[అ.స]    
జన్మదినం: హిజ్రీ యొక్క 38వ ఏట.
జన్మస్థలం: మదీనహ్.
ఇమామ్‌గా: హిజ్రీ యొక్క 61వ ఏట(వారి తండ్రి మరణాంతరం)
పదవీ కాలం: 34సంవత్సరాలు.
వయస్సు: 56 సంవత్సరాలు.
ఖాతిల్: వలీ ఇబ్నె అబ్దుల్ మలిక్.
మరణం: హిజ్రీ యొక్క 94వ ఏట విషప్రయోగం ద్వార మరణించారు.
మరణస్థలం: మదీనహ్.
సమాధి: జన్నతుల్ బఖీ.[సీమాయే పీష్వాయాన్, పేజీ55]

రిఫ్రెన్స్
సీమాయే పీష్వాయాన్, మహ్దీ పీష్వాయి, దారుల్ ఇల్మ్, 1388.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 27