హజ్ సూరహ్

సోమ, 11/27/2017 - 11:10

.ఖుర్ఆన్ యొక్క 22వ సూరా ఇది. “హజ్” అనగా ప్రత్యేఖ దీనాలలో కాబా యొక్క దర్శనానికి వెళ్ళడం.

హజ్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 22వ సూరా ఇది. “హజ్” అనగా ప్రత్యేఖ దీనాలలో కాబా యొక్క దర్శనానికి వెళ్ళడం. ఈ సూరాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరా యొక్క 27వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “హజ్” అను పదం ఒక్కసారి వచ్చింది. పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో “హజ్” అను పదం 11 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 78 ఆయత్
లు, 1279 పదాలు మరియు 5315 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో “అల్లాహ్” పదం 75 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మదీనహ్ లో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “నూర్” సూరా మరియు దీని తరువాత “మునాఫిఖూన్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “హజ్” అని పెట్టడానికి కారణం ఇందులో హజ్ విధిగా నిర్ధారించబడ్డ అంశాల వివరణ. ఇమామె జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వచనానుసారం ఎవరైతే “హజ్” సూరహ్ ను మూడు రోజులు పఠిస్తారో వారు ఆ సంవత్సరం పుర్తవ్వకుండానే హజ్ ప్రయాణం చేస్తాడు మరియు ఒకవేళ దారి మధ్యలో మరణం పొందితే స్వర్గంలో ప్రవేసిస్తాడు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15