నమాజ్ ప్రతిష్ఠత

బుధ, 09/04/2019 - 18:50

నమాజ్ ప్రతిష్ఠత మరియు ఇమామ్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] యొక్క నమాజ్ లో జ్ఞానం పట్ల వివరణ...

నమాజ్ ప్రతిష్ఠత

నమాజ్ లో కేవలం అల్లాహ్ ను మాత్రమే స్మరించాలి. మనసులో అలాంటిలాంటి ఆలోచనలు రానివ్వకూడదు. ఏదైన కష్టాలు ఉంటే నమాజ్ తరువాత అల్లాహ్ ను వేడుకోవాలి, అల్లాహ్ వాటిని తీరుస్తాడు. నమాజ్ లో కేవలం అల్లాహ్ ను మాత్రమే స్మరించటం అది నమాజ్ యొక్క ఉన్నత స్థానం, అదే దాని ప్రతిష్ఠతకు నిదర్శనం. వేరే విషయాల కోసం మా వద్ద చాలా సమయం ఉంది, అందుకనే ఒక నిజమైన ముస్లిం నమాజ్ లో కేవలం అల్లాహ్ నే ఆశ్రయిస్తాడు. వేరే ఆలోచనలు రానివ్వడు.
ఒక యుద్ధంలో హజ్రత్ అలీ[అ.స] కాలులో బాణం గుచ్చుకుంది. దాన్ని తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తే వారు ఆ బాధను తట్టుకోలేకపోయేవారు. “అలీ నమాజ్ లో ఉండగా ఆ బాణాన్ని తీయండి” అని దైవప్రవక్త[స.అ] అన్నారు. అలాగే వారు నమాజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ బాణాన్ని తీశారు, మరి వారికి తీసిన విషయం వారికి తెలియలేదు.
మనం కూడా ఇమామ్ యొక్క నిజమైన అనుచరులమైతే, ఎప్పుడు కూడా నమాజ్ ను వదలకూడదు. నమాజ్ లో కేవలం అల్లాహ్ ను మాత్రమే స్మరించాలి ప్రాపంచిక ఇతర విషయాలను స్మరించ కూడదు.

రిఫ్రెన్స్
ఇమామియా దీనియాత్, తన్జీముల్ మకాతిబ్, దరజయే చహారుమ్.‎

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9