బుద్ధిని నాశనం చేసే పనులు

శని, 10/05/2019 - 17:53

బుధ్ధిని నాశనం చేసే పనులలో కొన్ని పనులు హదీసుల అనుసారంగా.

బుధ్ధి,నాశనం,మద్యపానం.

అరబి భాషలో అఖ్ల్[బుధ్ధి] అంటే ఏదైనా పని నుండి ఆపటం[వారించటం] ఈ పదాన్ని "ఇఖాల్" నుండి తీసుకోవటం జరిగింది.ఇఖాల్ అనగా గుర్రం యొక్క మోకాలికి వేసే పట్టీ.దీని ద్వారా గుర్రాన్ని ముందుకు వెళ్ళకుండా ఆపటం జరుగుతుంది.అలాగే బుధ్ధి కూడా మానవునిని చెడు దారిలో వెళ్ళకుండా ఆపుతుందని అర్ధం.ఎప్పటివరకైతే మానవుని బుధ్ధి సరిగ్గా పనిచేస్తుందో అది మానవునిని చెడు దారి, చెడు పనులవైపు వెళ్ళకుండా నియంత్రిస్తుంది.ఎప్పుడైతే అది చెడి పోతుందో మానవుడు చేసే చెడుకార్యాలకు ఎటువంటి నియంత్రణ ఉండదు.కానీ మానవుని బుధ్ధిని నాశనం చేసే పనులేంటి? అన్నది ప్రశ్న.దానికి హదీసులలో వివరణ దొరుకుతుంది.ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారు ఒక హదీసులో ఈ విధంగా ప్రవచిస్తున్నారు: “నిశ్చయంగా భగవంతుడు ఎందువలన మధ్యపానాన్ని నిషేధించాడంటే అది దానిని త్రాగే వాళ్ళ బుధ్ధిని నాశనం చేస్తుంది మరియు దానిని చెడగొడుతుంది”. నేనే మంచి వాడినన్న అహంకారం కూడా బుధ్ధి నాశనమవ్వటానికి ఒక కారణం.ఇమాం అలి[అ.స] ల వారు ఒక హదీసులో ఈ విధంగా ఉల్లేఖిస్తున్నరు: “అహంకారం బుధ్ధిని నాశనం చేసే వాటిలో[అంశాలలో] ఒకటి”. జ్ఞానుల మంచిమాటలను వినకపోవటం కూడా బుధ్ధిని నాశనం చేస్తుంది.ఇమాం అలి[అ.స] ల వారు ఒక హదీసులో ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు: “వివేకవంతుల మంచి మాటలను వినని ప్రతీ వాడి యొక్క బుధ్ది నాశనమవుతుంది”.

రెఫరెన్స్: వసాయెలుష్ షీయా,25వ భాగం,పేజీ నం:329,నెహ్జుల్ బలాఘా,హిక్మత్ నం:212,బిహారుల్ అన్వార్,1వ భాగం,పేజీ నం:160.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 27