దైవప్రవక్త[స.అ]కు మించిన జ్ఞానులు

ఆది, 10/13/2019 - 05:49

తమను దైవప్రవక్త[స.అ]కు మించిన జ్ఞానులు అని భావించే వారిని మీరు విశ్వాసులుగా నమ్ముతారా...!

దైవప్రవక్త[స.అ]కు మించిన జ్ఞానులు

సహాబీయులలో కొందరు దైవప్రవక్త[స.అ]కు మించిన జ్ఞానం ఉంది అని భావిస్తూ ఉండేవారు. చరిత్ర గ్రంథాలు ఇలాంటి కథనాలతో నిండి ఉంది; అది హుదైబియహ్ సంధి కానివ్వండి, లేదా కలం కాగితం సంఘటన కానివ్వండి, లేదా ఉసామహ్ సంఘటన కానివ్వండి, లేదా అబ్డుల్లాహ్ బిన్ ఉబయ్య్ జనాజా నమాజ్ సంఘటన కానివవండి..., బహుశా వారికి ఖుర్ఆన్ చదివే అలవాటు లేదా చదివినా దానిని అర్ధం చేసుకొనే యోగ్యత ఉండి ఉండదు; అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ఆదేశించెను:
1. “....ఇప్పుడు ఖుర్ఆన్‌ను నీ(ప్రవక్త)పై అవతరింపజేశాము. నీవు ప్రజల ముందు వారికోసం అవతరింపజేయబడిన ఉపదేశాన్ని స్పష్టంగా వివరించటానికి[నహ్ల్:44].
2. “ప్రవక్తా! అల్లాహ్ నీకు చూపిన ఋజుమార్గానికి అనుగుణంగా నీవు ప్రజల మధ్య తీర్పు చెయ్యటానికి మేము ఈ గ్రంథాన్ని సత్యంతో నీవద్దకు పంపాము”[నిసా:105].
3. “మేము మీలోనుండే ఒకరిని ప్రవక్తగా మీ మధ్యకు పంపాము. అతను మీకు మా వాక్యాలను వినిపిస్తాడు. మీ జీవితాలను తీర్చి దిద్దుతాడు. మీకు గ్రంథాన్నీ, దివ్యజ్ఞానాన్నీ బోధిస్తాడు. మీకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు నేర్పుతాడు”[బఖరహ్:151]

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 21