కపట సహాబీయులు గౌరవానికి అర్హులు కారు

బుధ, 10/30/2019 - 16:12

దైవప్రవక్త[స.అ]ను వ్యతిరేకించే సహాబీయులు గౌరవానికి అర్హులు కారు...

కపట సహాబీయులు గౌరవానికి అర్హులు కారు

దైవప్రవక్త[స.అ] తమ కోరికల మేరకు రుజుమార్గాన్ని విడిచి అల్లాహ్ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా సోమ్మును పంచబెడుతున్నారని అనుకుంటున్నవాళ్ళూ, లేదా మేము దైవప్రవక్త[స.అ] కన్న ఎక్కువ జ్ఞానం మరియు ధర్మనిష్ట కలిగినవారమని భావించి దైవప్రవక్త[స.అ] అమలు పరిచేవాటిని అమలు పరచనివాళ్ళు, ఏమాత్రం ఎటువంటి గౌరవానికి అర్హులు కారు. మరి అలాంటి వారిని దైవదూతల స్ధానంలో ఎలా ఉహించగలము చెప్పండి!. కేవలం “దైవప్రవక్త[స.అ] సహాబీయులు” అనే ఒక్క కారణంపై దైవప్రవక్త[స.అ] తరువాత సృష్టిలో ఉన్నవారందరిలో ఉత్తములు అని నిశ్చయించి వాళ్ళ మార్గంపై నడవమని కోరడం ఎంతవరకు సమంజసం?.
ఇలాంటి నమ్మకం కలిగి ఉన్న వారు, ఇస్లాం యదార్థం నుండి చాలా దూరంగా ఉన్నట్లే. వారికి తమ బుధ్ధిని సరిచేసుకోవలసిన అవసరం ఎంతైనా వుంది లేదా సైతానును తమ మనసు నుండి దూరం చేసుకోవాలి. అల్లాహ్ ఇలా ఉపదేశించెను: “తన మనోవాంఛలను తన దేవుడుగా చేసుకున్న వ్యక్తి స్థితిని గురించి కూడా నీవు ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా? జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ, అతనిని అల్లాహ్ మార్గభ్రష్టత్వంలోకి విసిరివేశాడు, అతని హృదయం మీదా, చెవులమీదా ముద్రవేశాడు, అతని కళ్ళకు తెరవేశాడు. ఇక అల్లాహ్ తప్ప అతనికి మార్గం చూపేవాడెవడున్నాడు? మీరు గుణపాఠన్ని నేర్చుకోరా?”[జాసియా:23].

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 27