అవిశ్వాసుల స్థానంలో విశ్వాసులు

మంగళ, 11/05/2019 - 15:08

అవిశ్వాసుల స్థానంలో విశ్వాసులను బదులుగా తీసుకొచ్చే శక్తి అల్లాహ్ కు అని వివరిస్తున్న ఆయత్లు..

అవిశ్వాసుల స్థానంలో విశ్వాసులు

అల్లాహ్ పట్ల విధేయత చూపని వారికి వ్యధాభరితమైన శిక్ష ఉంది అని హెచ్చరించి, వారి స్దానంలో నిజమైన విశ్వాసులను బదులుగా తీసుకొచ్చే శక్తి అల్లాహ్ కు ఉందని మరియు వారి లక్షణాలను ఖుర్ఆన్ వివరించింది:
1. “ఒకవేళ మీరు విముఖులైతే, అల్లాహ్ మీ స్థానంలో మరో జాతిని దేన్నయినా తీసుకు వస్తాడు. వారు మీ వంటి వారై ఉండరు” [ముహమ్మద్:38]
2. “విశ్వాసులారా! మీలో ఎవరైనా తమ ధర్మం నుండి వైదొలగిపోతే అల్లాహ్ ఇంక ఎంతోమందిని సృష్టిస్తాడు. అల్లాహ్ వారిని ప్రేమిస్తాడు. వారు అల్లాహ్‌ను ప్రేమిస్తారు. వారు విశ్వాసుల పట్ల మృదువుగానూ, అవిశ్వాసులపట్ల కఠినంగానూ ప్రవర్తిస్తారు. అల్లాహ్ మార్గంలో అవిశ్రాంత కృషి చేస్తారు. నిందించే వారి నిందలకు వారు భయపడరు. ఇది అల్లాహ్ అనుగ్రహం. ఆయన దానిని తాను కోరిన వారికి ప్రసాదిస్తాడు. ఆయన అపారమైన సాధనసంపత్తికి యజమాని, సర్వమూ తెలిసినవాడు”[మాయిదహ్:54]

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17