మంచి మనిషి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మంగళ, 11/05/2019 - 15:20

మంచి మనిషి లక్షణాలు ఏమిటి అన్న అంశం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ...

మంచి మనిషి లక్షణాలు ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

మనం మన జీవనాన్ని ఎలా గడపాలి, మనం అల్లాహ్ సామిప్యాన్ని ఎలా పొందాలి, దాని ఫలితాలేమిటి అన్న విషయాలను ఈ మనకు వివరిస్తున్న ఆయతులు: “మీలో మంచివైపునకు పిలిచేవారూ, మేలు చెయ్యండి అని ఆజ్ఞాపించేవారూ, చెడునుండి వారించే వారూ కొందరు తప్పకుండా ఉండాలి. ఈ పనిని చేసేవారే సాఫల్యం పొందుతారు. స్పష్టమైన ఉపదేశాలను పొందిన తరువాత కూడా ఎవరైతే తెగలుగా చీలిపోయారో, ఎవరైతే విభేదాలకు గురిఅయ్యారో, వారిమాదిరిగా మీరూ కావద్దు. కొందరి ముఖాలు (సంతోషంతో) ప్రకాశిస్తూ ఉండేరోజున, మరికొందరి ముఖాలు నల్లబడిపోయేరోజున, ఇటువంటి వైఖరిని అవలంబించేవారికి కఠినశిక్ష పడుతుంది. ఎవరి ముఖాలయితే నల్లబడిపోతాయో(వారితో ఇలా అనబడుతుంది): విశ్వాసౌభాగ్యం పొందిన తరువాత కూడా మీరు అవిశ్వాస వైఖరిని అవలంభించారా? సరే, కృతఘ్నత చూపిన దానికి ఫలితంగా మీరు ఇప్పుడు ఘోరశిక్షను చవి చూడండి. ఇక ఎవరి ముఖాలు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయో వారికి అల్లాహ్ కారుణ్యచ్ఛాయలో చోటు లభిస్తుంది. అదేస్థితిలో వారు శాశ్వతంగా ఉంటారు”[ఆలెఇమ్రాన్:104-107]

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 5