జాఫరీ విశ్వవిద్యాలయం

ఆది, 12/03/2017 - 05:40

.జాఫరీ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన “జాబిర్ ఇబ్నె హయ్యాన్” అనబడె విద్యార్ధి రెండు వందల కన్న ఎక్కువ పుస్తకాలను వివిధ విద్యలలో రచించారు.

జాఫరీ విశ్వవిద్యాలయం

ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] కాలంలో అమవీయుల మరియు అబ్బాసీయులకు మధ్య జరిగిన అధికార వివాదాల కారణంగా ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] కు మంచి అవకాశం లభించింది, ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] ఆ అవకాశాన్ని వదుకోలేదు వారి తండ్రి మొదలు పెట్టిన మార్గాన్నే ముందుకు కొనసాగించారు, విద్యార్ధులను తయారు చేశారు, దాంతో చాలా పెద్ద విద్యాలయం స్థాపించబడింది.
వారి ప్రముఖ విద్యార్ధులలో ముందుగా వచ్చే పేర్లు: “హిషామ్ ఇబ్నె హకమ్”, “ముహమ్మద్ ఇబ్నె ముస్లిం”, “అబాన్ ఇబ్నె తగ్లబ్”, “హిషామ్ ఇబ్నె సాలిమ్”, “మొమినె తాఖ్”, “ముఫజ్జల్ ఇబ్నె ఉమర్”, “జాబిర్ ఇబ్నె హయ్యాన్” మొదలగువారు. వీళ్ళలో ప్రతీ ఒక్కరు పలు ప్రత్యేక విద్యలలో ప్రవీణులు. వీళ్ళలో కొందరు చాలా మందికి విద్యను నేర్పారు మరియు చాలా పుస్తకాలు రచించారు. ఉదాహారణకు “హిషామ్ ఇబ్నె హకమ్” 31 సంపుటాలు రచించారు. “జాబిర్ ఇబ్నె హయ్యాన్” కూడా రెండు వందల కన్న ఎక్కువ పుస్తకాలను వివిధ విద్యలలో రచించారు. ఇతని పుస్తకాలు వివిధ భాషలలో అనువదించబడ్డాయి.[సీమాయే పీష్వాయాన్, పేజీ101]
ఇమామ్ జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] యొక్క ఈ ప్రయత్నం వలనే ఈనాడు ప్రపంచమంతటా జాఫరీ విశ్వవిద్యాలయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి మరియు రోజురోజుకు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి.

రిఫ్రెన్స్
సీమాయే పీష్వాయాన్, మహ్దీ పీష్వాయి, దారుల్ ఇల్మ్, 1388.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7