సహాబీయుల అంగీకరణ

సోమ, 11/11/2019 - 16:45

అంతిమ సమయంలో ఉమర్ మరియు అబూబక్ర్ ఏమన్నారు? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సహాబీయుల అంగీకరణ

అహ్లెసున్నత్ హదీస్ గ్రంథాలలో ఇలా ఉల్లేఖించబడి ఉంది; ఉమర్ ఇలా ఉల్లేఖించారు: “నేను ఒక గొర్రె  అయ్యివుంటే, నా యజమాని నన్ను బాగా మేపి లావుగా చేసి అతిథులు వచ్చినప్పుడు దానిని జపాచేసి వాళ్ళను తినిపిస్తే వాళ్ళు తిన్న తరువాత వాళ్ళ మలంగా మారి బయటికివచ్చేవాడిని. మనిషిని కాకుండా వుంటే ఎంతబాగుండేది”[మిన్హాజుస్సున్నహ్, భాగం3, పేజీ 131]
చరిత్రలో ఇలాంటి ప్రస్తావనే అబూబక్ర్‌ కూడా చేశారు అని ఉంది; అతను చెట్టుపై ఒక పక్షిని చూసి ఇలా అన్నారు: “నీవు అదృష్టవంతునివి, చెట్టుపై కూర్చోని ఖర్జూరం తింటున్నావు, నీకు రేపు జవాబివ్వాల్సిన అవసరం లేదు నీకు ఎటువంటి శిక్షా లేదు. నేను కూడా దారిలో ఏదో ఒక చెట్టైవుంటే బటసారుల ఒంటెలు నన్ను తిని విసర్జక పదార్ధం చేసేవి, నేను మనిషి అయ్యివుండకపోయి ఉంటే ఎంతబాగుండేది”[తబరీ, పేజీ2]
వేరే సంధర్బంలో ఇలా ప్రవచించారు: “నా తల్లి నన్ను జన్మించకపోయి ఉంటే ఎంతబాగుండేది, నేను ఒక చెత్తైవుండేవాడిని”[కన్జుల్ ఉమ్మాల్, పేజీ 36]

రిఫ్రెన్స్
మిన్హాజుస్సున్నహ్ ఇబ్నె తైమియహ్, భాగం3, పేజీ 131. హిల్యతుల్ ఔలియా, భాగం1, పేజీ 52/ తబరీ, పేజీ2. అల్ రియాజున్ నజరహ్, భాగం 1, పేజీ 134. కన్జుల్ ఉమ్మాల్, పేజీ 361. మిన్హాజుస్ సున్నహే, ‎భాగం 3, పేజీ 120‎/ తబరి, పేజీ 41, అల్ రియాజ్ జున్నజరహ్, భాగం 1, పేజీ 134. కన్జుల్ ఉమ్మాల్, పేజీ 36. మిన్హాజుస్ సున్నహ్, భాగం 3, పేజీ 120.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
15 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15