బుఖారీ ఉల్లేఖనం అంగీకరించదగినది

మంగళ, 11/19/2019 - 12:49

బుఖారీ అహ్లె సున్నత్ దృష్టిలో అన్నిగ్రంథాలలో కెల్ల సరైనది మరియు సమ్మతమైనది...

బుఖారీ ఉల్లేఖనం అంగీకరించదగినది

ఫాతెమా జహ్రా[స.అ], అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్లతో నిరాశ పడ్డారు అని “ఇబ్నె ఖుతైబహ్” రివాయత్ ను ఉల్లేఖించారు. బహుశ కొందరికి అందులో సందేహం ఉండోచ్చు కాని అదే విషయం “సహీ బుఖారీ”లో ఉంటే ఎలా సందేహించగలరు!,  ఎందుకంటే ఇది గ్రంథాలన్నీంటిలో సరైన గ్రంథం. అందరూ సమ్మతించే గ్రంథం. “బుఖారీ” ఈ రివాయత్‌ను “బాబొ మనాఖిబె ఖరాబతిర్రసూల్”లో ఉల్లేఖించారు; దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ఉల్లేఖించారు: “ఫాతెమా నాలోని భాగం, ఆమెను నిరాశ పరచిన వారు నన్ను నిరాశ పరిచినట్లే” మరి ఆ తరువాత “బాబొ గజ్వతు ఖైబర్”లో ఆయెషా ఇలా ఉల్లేఖించారు: “ఫాతెమా బింతున్నబీ, అబూబక్ర్ వద్దకు తన ఆస్తి తిరిగి ఇవ్వమని కోరుతూ ఒకరిని పంపగా అతను ఒక గింజ కూడా (తిరిగి) ఇవ్వడానికి నిరాకరించారు. దాంతో ఆమె నిరాశపడి వాళ్ళతో దూరమైయ్యారు మరి చివరి వరకు వారితో మాట్లాడలేదు”.[సహీ బుఖారీ, భాగం3, పేజీ149]
ఈ రెండు ప్రస్తావనల ఫలితం ఒక్కటే. కేవలం తేడా ఏమిటంటే “బుఖారీ” సంక్షిప్తంగా మరియు “ఇబ్నె ఖుతైబహ్” వివరంగా ప్రస్తావించారు.

రిఫ్రెన్స్
బుఖారీ, సహీ బుఖారీ, బాబొ మనాఖిబె ఖరాబతిర్రసూల్ / బాబొ గజ్వతు ఖైబర్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 29