ఎవరి ఆదేశాలను అనుచరిస్తే వారికే భయపడతాం

ఆది, 12/01/2019 - 15:21

ఎవరి ఆదేశాలను అనుచరిస్తే వారికే భయపడతాం, ఇదే యదార్థం...

ఎవరి ఆదేశాలను అనుచరిస్తే వారికే భయపడతాం

బనీ ఉమయ్యహా మనోవాంఛల ప్రకారం అబూహురైరహ్ మరియు ఇతర అమ్ముడు రావీయుల ద్వార ఇస్లాం యొక్క సరైన హదీసుల స్థానంలో తప్పుడు హదీసులు చోటు చేసుకున్నాయి. వారు చేసిన ఆ పనికి బనీఉమయ్యహ్ మంచి మంచి బహుమానాలతో మరియు మంచి మంచి అధికారాలతో వారిని సత్కరించారు. అలా సరైన ఇస్లాం ఆదేశాలు మారాయి, ఈ మార్పుల ఫలితం; నిజాలు వికృతమయ్యాయి. వాటి స్థానాన్ని అంధకారం ఆక్రమించుకుంది. బనీ ఉమయ్యహ్ ప్రజలను తాము సృష్టించు కున్న కొత్త మతంపై అమలు చేయడానికి సిధ్ధమైయ్యేటట్లు చేశారు. వాటినే ప్రచారం చేశారు. ఇలా అల్లాహ్ యొక్క దీన్ ఎటువంటి విలువ లేని ఒక ఎగతాళిగా ఉండిపోయింది. అందులో అల్లాహ్ భయం కన్నా ముఆవియా భయమే ఎక్కువైయ్యింది.
నిజమే సరైన ఇస్లాం ఆదేశాలను అనుచరిస్తే అల్లాహ్ కు భయపడే వారు, కాని బనీఉమయ్యహ్ ద్వార ఉల్లేఖించబడ్డ నకిలీ హదీసులను అనుచరిస్తే బనీఉమయ్యహ్ కే భయపడాలి మరి!.  

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 30