ఫుర్‏ఖాన్ సూరహ్

ఆది, 12/10/2017 - 05:29

.“ఫుర్‏ఖాన్” అనగ సత్యఅసత్యాల మధ్య భేదము తెలిపేది. అందుకే ఖుర్ఆన్ ను “ఫుర్‏ఖాన్” అని కూడా అంటారు.

ఫుర్‏ఖాన్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 25వ సూరా ఇది. “ఫుర్‏ఖాన్” అనగ సత్యఅసత్యాల మధ్య భేదము తెలిపేది. ఈ సూరాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరా యొక్క మొదటి ఆయత్. ఈ సూరాలో “ఫుర్‏ఖాన్” అను పదం ఒక్కసారి వచ్చింది. పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో “ఫుర్‏ఖాన్” అను పదం 6 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 77 ఆయత్
లు, 896 పదాలు మరియు 3877 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో “అల్లాహ్” పదం 8 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కా లో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “యాసీన్” సూరా మరియు దీని తరువాత “ఫాతిర్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “ఫుర్‏ఖాన్” అని పెట్టడానికి కారణం ఈ పదం మొదటి ఆయత్ లో ఉండడం మరియు ఖుర్ఆన్ యొక్క పేర్ల నుండి ఒక పేరు ఫుర్‏ఖాన్ కూడాను అనగ ఖుర్ఆన్ సత్యఅసత్యాల మధ్య ఉన్న భేదాన్ని తెలియపరుస్తుంది. ఇమామె జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వచనానుసారం ఎవరైతే ప్రతీ రాత్రి ఫుర్‏ఖాన్ సూరహ్ ను పఠిస్తారో వారు అల్లాహ్ ఆగ్రహం నుండి సురక్షితంగా ఉంటారు మరియు వారికి ఎటువంటి పరిక్ష ఉండదు మరియు వారు స్వర్గంలో ఉంటారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6