అల్లాహ్ ఆదేశాలలో పరస్పర విరుద్ధాలు ఉండవు

మంగళ, 12/10/2019 - 15:33

ఒక విషయం ఒకే సమయంలో హలాల్ మరియు హరామ్ గా నిర్ధారించే వర్గాలు సత్యమైనవి కాలేవు...

అల్లాహ్ ఆదేశాలలో పరస్పర విరుద్ధాలు ఉండవు

ఎప్పటివరకైతే ఒక విషయాన్ని ఒక వర్గం హలాల్ మరొవర్గం హరామ్ గా నిర్ధారిస్తూ ఉంటారో అప్పటి వరకు ఇస్లాం వర్గాలన్నీ సత్యమైనవని అంగీకరించటం కష్టం, ఎందుకంటే ఒకే వస్తువు ఒకే సమయంలో హలాల్ మరియు హరామ్ అవ్వడం అసంభవం. దైవప్రవక్త[స.అ] ఆదేశాలలో వైరుధ్యం ఉండేది కాదు ఎందుకంటే అవి దైవవాణి అనుసారంగా వుండేవి. విభిన్నంగా, వైరుధ్యంగా వుండకపోవటమే దైవవాణి లక్షణం. ఖుర్ఆన్ ప్రవచనం: ..ఇది అల్లాహ్ తరపు నుండి కాక వేరొకరి తరపు నుండి వచ్చి ఉన్నట్లయితే ఇందులో ఎన్నో పరస్పర విరుద్ధాలైన విషయాలు ఉండేవి”[నిసా:82]
మజాహెబే అర్బఅ (హనఫీ, హంబలీ, షాఫేయీ, మాలికీ)లో పరస్పర అభిప్రాయభేదమే ఈ వర్గాలు అల్లాహ్ తరపు నుండివి కావు అనడానికి సాక్ష్యం. అలాగే వాటి సంబంధం దైవప్రవక్త[స.అ]తో కూడా లేదు ఎందుకంటే దైవప్రవక్త[స.అ], ఖుర్ఆన్‌కు వ్యతిరేకంగా ఏ ఆదేశాన్ని ఇవ్వరు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8