పరిశోధనయే రుజుమార్గానికి కారణం

బుధ, 12/18/2019 - 17:50

రుజుమార్గం పొందాలంటే మన కన్నా ముందు రుజుమార్గం ఎలా పొందరు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకొని ఆ మార్గం ద్వార రుజుమార్గాన్ని పొందేందుకు ప్రయత్నించాలి...

పరిశోధనయే రుజుమార్గానికి కారణంగా నిలుస్తుంది

తీజానీ సమావీ తాను పరిశోధన సమయంలో విశ్వాసాలకు సంబంధించిన చదివిన గ్రంథాల గురించి తాను రచించిన ఒక పుస్తకంలో ఇలా వ్రాశారు: నేను చరిత్ర పుస్తకాలలో “తారీఖె తబరీ”, “తారీఖె ఇబ్నె అసీర్”, “తారీఖె మస్వూదీ”, “తారీఖె యాఖూబీ” మొ॥గు పుస్తకాలు చదివాను. షియా తెగ పూర్తిగా సత్యమైనది అని నమ్మకం కలిగేంత వరకు చదువుతూనే ఉన్నాను చివరికి నేను ఆ షియా మతాన్ని స్వీకరించాను మరియు దయామయుడైన అల్లాహ్ దయ వల్ల ఆలె ముహమ్మద్[స.అ] యొక్క మోక్షనౌక పై ఎక్కేశాను. ఇక ఇప్పుడు అల్లాహ్ హిదాయత్ మరియు అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల గౌరవం, ప్రేమా నా వద్ద ఉన్నాయి మరి అహ్లెబైత్[అ.స], ఆ సహాబీయులలో తమ పాత మతం వైపు మరలిపోయిన ఆ కొంత మంది సహాబీయుల కన్న తప్పకుండా ఉత్తములనీ, మరి కొందరు తప్ప ఎవ్వరూ విముక్తి పొందలేరునీ, అల్లాహ్ ఎవరినైతే అపవిత్రతల నుండి దూరంగా ఉంచాడో, ఎవరినైతే పవిత్రత యొక్క శిఖరంపై ఉంచాడో, మరి ఎవరిని ప్రేమించడాన్ని మనుషులందరిపై విధిగా నిశ్చయించి దానినే దైవదౌత్యానికి ప్రతిఫలంగా నిర్దారించాడో కేవలం అలాంటి అయిమ్మయే అహ్లెబైతే[అ.స] మనకు మోక్ష మార్గం, అని  నిర్ణయించుకున్నాను.

రిఫ్రెన్స్
మొహమ్మద్ తీజానీ సమావీ, సుమ్మహ్తదైతు, విధ్వాసులతో సంభాషణ అధ్యాయంలో.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16