తాఖీబాత్

గురు, 12/19/2019 - 15:22

త’ఖీబాత్ పదానికి అర్థం మరియు తాఖీబాత్ అని దేనిని అంటారు అన్న విషయాల వివరణ...

త’ఖీబాత్

ప్రశ్న: త’ఖీబాత్ అనగానేమి?
జవాబు: అరబీ భాష ప్రకారం “త’ఖీబ్” అనగ అనుగమించటం(వెంబడించటం) అని అర్థం. పరిభాషలో దీని అర్థం నమాజ్ తరువాత జిక్ర్, దుఆ మరియు ఖుర్ఆన్ ను పఠించడలో నిమగ్నం అవ్వడం.
ప్రశ్న: నమాజ్ కు ముందు పద్ధతులు ఉన్నట్లు నమాజ్ తరువాత కూడా పాటించవలసిన ముస్తహబ్ చర్యలు ఉన్నాయా?
జవాబు: నమాజ్ తరువాత నమాజీ జిక్ర్(స్మరణ), దుఆ మరియు ఖుర్ఆన్ ను పఠించటాలి, అందులో కూడా నమాజ్ తరువాత అక్కడ నుండి కదల కుండా, ఉజూను బాతిల్ చేయకుండా మరియు ఖిబ్లా వైపుకు కూర్చోని తాఖీబాత్ ను పాటించటం చాలా మంచిది.

రిఫ్రెన్స్
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44523

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13