ఖిలాఫత్ చొక్కా

మంగళ, 01/14/2020 - 14:35

ఖిలాఫత్ ను ఒక చొక్కాగా ఉపమానించి, దానిపై హక్కులేకున్నా సరే ఎవరు ఖిలాఫత్ ను లాక్కున్నారో వివరించిన ఇమామ్ హదీస్...

ఖిలాఫత్ చొక్కా

ఇమామ్ అలీ[అ.స] అబూబక్ర్ తో చేయబడిన బైఅత్ గురించి ఇలా అన్నారు: “అల్లాహ్ ప్రమాణంగా ఇబ్నె అబీ ఖహాఫా, ఖిలాఫత్ చొక్కాని లాక్కోని సరిచేసుకోని ధరించాడు. అతనికి తెలుసు ఆ ఖిలాఫత్‌లో నా స్థానం తిరగలి మధ్యలో ఉండే మేకులాంటి కేంద్ర స్థానమని. జ్ఞాన సముద్రం నా నుండే పోంగి ప్రవహిస్తుంది. ఎవ్వరూ నా ఆలోచనల ఎత్తును అందుకోలేరు”.[సుమ్మహ్తదైతు, పేజీ250]
ఇమామ్ అలీ[అ.స] యొక్క ఈ హదీస్ ద్వార తెలిసే విషయమేమిటంటే ఇమామ్ అలీ[అ.స] అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్ ను అంగీకరించలేదు, అంటే వారు అబూబక్ర్ ఖిలాఫత్ ఇజ్మాలో లేరు, ఇమామ్ అలీ[అ.స] లాంటి వారు ఆ ఇజ్మాలో లేరు అంటే అది ఇజ్మాయే కాదు ఎందుకంటే ఇజ్మా అంటేనే అందరు ఒక విషయంలో ఏకాభిప్రాయం కలిగి ఉండాలి.

రిఫ్రెన్స్
సమావీ తీజానీ, సుమ్మహ్తదైతు, మొఅస్ససతుల్ ఫజ్ర్, లండన్, 1991మీ.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4