కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను

మంగళ, 01/14/2020 - 14:46

సఅద్ బిన్ ఇబాదహ్ "కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను" అని అన్నారు...

కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను

సఅద్ బిన్ ఇబాదహ్ ప్రవచన: “ఎవరైతే అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్‌తో సఖీఫాలో అభిప్రాయభేదం వ్యక్తం చేశారో, వాళ్ళకు ఖిలాఫత్ దక్కకూడదని చివరి వరకు ప్రయత్నించారు కాని నేను రోగంతో ఉండడం వల్ల ఎలాగైతే ఎదుర్కోవాలో అలా ఎదుర్కో లేక పోయాను. ఎప్పుడైతే అన్సారులు అబూబక్ర్‌తో బైఅత్ చేసేసారో అప్పుడు ఇలా అన్నాను: “అల్లాహ్ ప్రమాణంగా, నా తూణీరములో వున్న బాణాలు పూర్తయ్యే వరకూ, నా బల్లెం(భల్లము) రక్తంతో ఎరుపెక్కే వరకూ, నా ఖడ్గము మీకు వ్యతిరేకంగా బయటకు తీసి నా వర్గం వాళ్ళ సహాయంతో మీతో యుధ్ధం చేస్తానుగాని మీతో బైఅత్ చేయను. మరి అల్లహ్ ప్రమాణంగా ఒకవేళ మీతో పాటు మానవులు మరియు జిన్నాతులు అందరు కలిసిపోయిన సరే నేను బైఅత్ చేయను చివరికి నేను నా అల్లాహ్‌ను కలుసుకుంటాను (చనిపోతాను గాని బైఅత్ చేయను)”.

రిఫ్రెన్స్
సమావీ తీజానీ, సుమ్మహ్తదైతు, మొఅస్ససతుల్ ఫజ్ర్, లండన్, 1991మీ.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 17