షు’రా సూరహ్

ఆది, 12/17/2017 - 05:19

.అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ యొక్క 26వ సూరహ్ పేరు “షు’రా”, దాని సంక్షిప్త వివరణ.

షు’రా సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 26వ సూరా ఇది. “షు’రా” షాయిర్ యొక్క బహువచనం. షాయిర్ అనగ కవి మరియు షు’రా అనగ కవులు. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 224వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “షు’రా” అను పదం 1 సారి మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 7 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 227 ఆయత్‍లు, 1319 పదాలు మరియు 5630 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో అల్లాహ్ పదం 13 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “వాఖిఅహ్” సూరా మరియు దీని తరువాత “నమ్‏ల్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “షు’రా” అని పెట్టడానికి కారణం “షు’రా” అను పదం కేవలం ఈ సూరహ్ లోనే ఉండడం. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ప్రవచించెను “ఎవరైతే “షు’రా” సూరహ్ ను పఠిస్తారో అల్లాహ్ స్ర్తీ మరియు మగ విశ్వాసులందరి సంఖ్యకు  పది ఒంతులకు సమాన పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు”.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7