నమ్‏ల్ సూరహ్

ఆది, 12/17/2017 - 05:56

.ఖుర్ఆన్ లో రెండు సార్లు బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్ ఉన్నటువంటి సూరహ్ ఇదే.

నమ్‏ల్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 27వ సూరా ఇది. “నమ్‏ల్” అనగ చీమ. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 18వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “నమ్‏ల్” అను పదం 3 సార్లు మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 3 సార్లు(2 సార్లు నమ్‏ల్ అని మరియు 1 సారి నమ్‏లహ్ అని. నమ్‏లహ్ అనగ ఆడచీమ) వచ్చింది. ఈ సూరాలో 93 ఆయత్‍లు, 1162 పదాలు మరియు 4795 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో అల్లాహ్ పదం 27 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “షు’రా” సూరా మరియు దీని తరువాత “ఖసస్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “నమ్‏ల్” అని పెట్టడానికి కారణం ఇందులో చీమ యొక్క కథను చెప్పడం. ఈ సూరహ్ యొక్క ప్రత్యకత ఏమిటంటే ఇందులో రెండు సార్లు “బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహ్” ఉంది. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ప్రవచించెను “నమ్‏ల్ సూరహ్ ను పఠించే వారికి హజ్రత్ సులైమాన్, హూద్, సాలెహ్, షుఐబ్, ఇబ్రాహీమ్(అ.స)ను అంగీకరించిన మరియు నిరాకరించిన వారి సంఖ్యకు పది ఒంతులు ఎక్కువ పుణ్యం దక్కుతుంది మరియు అతను లా ఇలాహ ఇల్లల్ ల్లాహ్ ను వల్లిస్తూ తన సమాధి నుండి లేస్తాడు”.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4