ఖసస్ సూరహ్

ఆది, 12/17/2017 - 06:16

.ఖుర్ఆన్ యొక్క 28వ సూరహ్ అయిన ఖసస్ గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఖసస్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 28వ సూరా ఇది. “ఖసస్” అనగ కథలు, “ఖిస్సహ్” యొక్క బహువచనం. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 25వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “ఖసస్” అను పదం 3 సార్లు మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 26 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 88 ఆయత్‍లు, 1439 పదాలు మరియు 5933 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో అల్లాహ్ పదం 27 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “నమ్‏ల్” సూరా మరియు దీని తరువాత “అస్రా” సూరా అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “ఖసస్” అని పెట్టడానికి కారణం ఇందులో చాలా సంఘటనలను కథలుగా చెప్పబడడం. ఈ సూరహ్ యొక్క ప్రత్యకత ఏమిటంటే ఇందులోనే ప్రవక్త మూసా(అ.స) మరియు షుఐబ్(అ.స)ల సంఘటన ఉంది. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ప్రవచించెను “ఎవరైతే ఖసస్ సూరహ్ ను పఠిస్తారో అతనికి హజ్రత్ మూసా(అ.స) యొక్క సమూహానికు పది ఒంతులు ఎక్కువ పుణ్యం లభిస్తుంది. ఇహపరములలో ఉన్న దైవదూతలందరు ప్రళయం నాడు అతడు సత్యవంతుడు అని సాక్ష్యమిస్తారు”

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
12 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8