రూమ్ సూరహ్

ఆది, 12/17/2017 - 10:35

.రూమ్ సూరహ్ ఇది అల్లాహ్ యొక్క పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ యొక్క 30వ సూరహ్, దీని గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

రూమ్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 30వ సూరా ఇది. “రూమ్” ఒక దేశం పేరు. ఈ సూరాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరా యొక్క 2వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “రూమ్” అను పదం ఒకసారి వచ్చింది. పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో “రూమ్” అను పదం 1 సారి వచ్చింది. ఈ సూరాలో 60 ఆయత్
లు, 817 పదాలు మరియు 3472 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో “అల్లాహ్” పదం 24 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మ్కకా లో అవతరించబడింది. దీని కన్నా ముందు “ఇన్‏షిఖాఖ్” సూరహ్ మరియు దీని తరువాత “అన్‏కబూత్” సూరహ్ అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “రూమ్” అని పెట్టడానికి కారణం ఈ సూరహ్ యొక్క రెండవ ఆయత్ లో “రూమ్” పదం ఉండడం. ఇమామె జాఫరె సాదిఖ్[అ.స] వచనానుసారం ఎవరైతే “ఎవరైతే రూమ్ సూరహ్ ను పఠిస్తారో అతడికి అల్లాహ్ భూమీ ఆకాశాల మధ్య అల్లాహ్ ను స్మరిస్తూ ఉండే దుతల సంఖ్యకు పది ఒంతుల పుణ్యాన్ని ప్రసాదిస్తాడు”.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6