అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ

ఆది, 02/16/2020 - 17:47

"అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ" హదీస్ వివరణ సంక్షిప్తంగా...

అలీయున్ మిన్నీ వ అనా మిన్ అలీ

హదీస్: “عَلِيٌ‏ مِنِّي‏ وَ أَنَا مِنْ‏ عَلِيٍ‏ وَ لَا يُؤَدِّي‏ عَنِّي‏ إِلَّا أَنَا أَوْ عَلِي‏” ( అలీయున్ మిన్ని వ అనా మిన్ అలీ వలా యుఅద్దీ అన్నీ ఇల్లా అనా ఔ అలీ)[సుననే ఇబ్నె మాజా, భాగం 1, పేజీ 24].
ఈ హదీసు కూడా దైవప్రవక్త[స.అ] తన సందేశాన్ని ప్రజల వరకు చేర్చేందుకు ఎన్నుకున్న ఆ ఓకానొక వ్యక్తి అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబే[అ.స] అని స్పష్టంగా ప్రకటిస్తుంది. ఈ మాట “బరాఅత్” సూరహ్ ప్రచారం కోసం హజ్రత్ అబూబక్ర్‌ను తొలగించి హజ్రత్ అలీ[అ.స]ను పంపినప్పుడు చెప్పారు. తిరిగి వచ్చి అబూబక్ర్ నా గురించి అల్లాహ్ తరపు నుండి ఏదైన విషయం అవతరింపబడిందా? అని దర్యాప్తు చేయగా దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా అన్నారు: “అల్లాహ్, ఈ సందేశ ప్రచారాన్ని నేను చేయాలి లేదా అలీ[అ.స] అని ఆదేశించాడు”.

రిఫరెన్స్
సుననే ఇబ్నె మాజా, భాగం 1, పేజీ 24. ఖసాయిసే నిసాయీ, పేజీ 20. తిర్మిజీ, భాగం 5, పేజీ 300

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13