సఖ్లైన్ హదీస్ వివరణ

మంగళ, 02/18/2020 - 16:50

సఖ్లైన్ అనగా అల్లాహ్ యొక్క పవిత్ర గ్రంథం మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] అహ్లెబైత్[అ.స] అని హదీస్ గ్రంథాలలో స్పష్టంగా వివరించబడి ఉంది...

సఖ్లైన్ హదీస్ వివరణ

హదీసె సఖ్లైన్: “ప్రజలారా! నేను మీ మధ్య, మీరు ఒకవేళ వాటితో కలిసి ఉన్నట్లైతే ఎప్పుడు కూడా రుజుమార్గాన్ని తప్పనటువంటి వాటిని వదిలి వెళ్తున్నాను. అవి అల్లాహ్ గ్రంథం మరియు నా ఇత్రత్(సంతానం) వారే నా అహ్లెబైత్[అ.స]”[సహీ ముస్లిం, బాబొ ఫజాయిలి అలీ[అ.స], భాగం5, పేజీ 122]
ఒకవేళ మేము అహ్లెసున్నత్ యొక్క “సహీ గ్రంథాలలో” లిఖించబడ్డ ఈ హదీసు భావాన్ని గమనించినట్లైతే ఉమ్మతెఇస్లాంలో “సిఖ్లైన్” అనగా గ్రంథం మరియు ఇత్రత్ యొక్క అనుచరణ చేసేవాళ్ళలో షియాలు తప్ప వేరే ఎవ్వరూ లేరు అని తెలుస్తుంది.
అహ్లె సున్నతులైతే హజ్రత్ ఉమర్ ప్రవచన “حسبنا کتاب الله ; హస్బూనా కితాబల్లాహ్ (మాకు కేవలం అల్లాహ్ గ్రంధమే చాలు)” ను అనుసరించారు. ఆ అనుసరణ కూడా ఎటువంటి దురుద్దేశం, సాకు మరియు వ్యాఖ్యానం లేకుండా అయితే ఎంత బాగుండేదో. కాని ఎప్పుడైతే స్వయంగా ఉమర్‌కు కలాలహ్ పదానికి అర్థం తెలియదో, తయమ్ముమ్ పద్దతి తెలియదో మరి అలాగే ఎన్నో వేరే ఇస్లాం ఆదేశాల గురించి తెలియదో అలాగే వాళ్ళ తరువాత వాళ్ళ మరియు ఎటువంటి పరిశోధన చేయకుండా అతనిని అనుసరించే వాళ్ళ లేదా స్పష్టమైన రుజువులు ఉన్నప్పటికి తన స్వయ పరియాలోచనపై అమలు చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమౌతుందో ఆలోచించండి.

రిఫరెన్స్
సహీ ముస్లిం, బాబొ ఫజాయిలి అలీ[అ.స], భాగం5, పేజీ 122; సహీ తిర్మిజీ, భాగం 5, పేజీ 328; ముస్తద్రికె హాకిం, భాగం 3, పేజీ 148; ముస్నదె అహ్మద్, భాగం 3, పేజీ 17.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18