సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్

మంగళ, 02/18/2020 - 16:56

సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్ అని వాదించే వారి కోసం సంక్షిప్త వివరణ...

సఖ్లైన్ అనగ పవిత్ర గ్రంథం మరియు సున్నత్

దైవప్రవక్త[స.అ] సఖ్లైన్ హదీస్[సహీ ముస్లిం, బాబొ ఫజాయిలి అలీ[అ.స], భాగం5, పేజీ 122] లో గ్రంథం మరియు అహ్లెబైత్[అ.స] అని ఆదేశించారు, అందుకని అహ్లెబైత్[అ.స] పట్ల విధేయత చూపటం అవసరం అని చెబితే వారు సాధారణంగా ఒకే మాటలో జవాబివ్వగలరు. దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ప్రవచించారు: “నేను అల్లాహ్ గ్రంథం మరియు నా సున్నత్‌ను వదిలి వెళ్తున్నాను” అని.
కాని గుర్తుంచుకోండి ఒకవేళ వారు చెప్పిన హదీసు సరైనది అయి వుంటే దీని భావమే సరైనదై ఉంటుంది. రెండు రివాయతులను కలిపి చూస్తే  దాని సారాంశం ఇది: “మీరు అహ్లెబైత్[అ.స]ను ఆశ్రయించండి వాళ్ళే నా సున్నత్‌ను బోధించే వారు లేదా వాళ్ళే సరైన హదీసులను ప్రవచించే వారు అనే అర్థం తెలిసి వస్తుంది” ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతీ అసత్యపు మాట, అబధ్ధపు ప్రస్తావన నుండి పవిత్రులు మరియు అల్లాహ్ వాళ్ళ గురించే “తత్హీర్ ఆయత్” తో వాళ్ళ పవిత్రతను ప్రకటించాడు.

రిఫరెన్స్
సహీ ముస్లిం, బాబొ ఫజాయిలి అలీ[అ.స], భాగం5, పేజీ 122; సహీ తిర్మిజీ, భాగం 5, పేజీ 328; ముస్తద్రికె హాకిం, భాగం 3, పేజీ 148; ముస్నదె అహ్మద్, భాగం 3, పేజీ 17.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13