పరిపక్వ జ్ఞానం కలిగివున్నవారు

మంగళ, 02/18/2020 - 17:05

పరిపక్వ జ్ఞానం కలిగినవారే ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్ ను యొక్క అంతరర్థాన్ని ప్రజల కోసం స్పష్టంగా వివరించగలరు...

పరిపక్వ జ్ఞానం కలిగివున్నవారు

అహ్లెబైత్[అ.స] దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ యొక్క అర్ధాన్నే కాదు అంతరర్థాన్ని కూడా ప్రజల కోసం స్పష్టం చేసేవారు. కేవలం అల్లాహ్ గ్రంధమే రుజుమార్గానికి చాలదు లేకపోతే ప్రతీ అడ్డమైన వర్గంవారు అల్లాహ్ గ్రంథం నుండే రుజువు చేసేయరూ!. 
దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచనం ప్రకారం “ఎన్నో ఖుర్ఆన్ పాఠకులపై స్వయంగా ఖుర్ఆనే లఅనత్ చేస్తుంది” ఖుర్ఆన్ ఒక పుస్తకం అందులో ఎన్నో అర్థాల పరమార్థాలు గలవు. అందులో స్పష్టమైన(ముహ్కమ్) ఆయతులతో పాటు అస్పష్టమైన(ముతషాబెహ్) ఆయతులు కూడా ఉన్నాయి. మరి వాటి అసలు అర్థం తెలుసుకోవలంటే పరిపక్వ జ్ఞానం కలవారు అయ్యి ఉండాలి మరి అలాంటి వారు దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రవచనల ప్రకారం పవిత్ర అహ్లెబైత్‌[అ.స]లే. వాళ్ళే ఖుర్ఆన్ యొక్క అసలైన అర్థాన్ని తెలియపరుస్తారు.

రిఫ్రెన్స్
మొహమ్మద్ తీజానీ సమావీ, సుమ్మహ్తదైతు, అహ్లెబైత్ అనుచరణ అవసరమని నిదర్శిస్తున్న హదీసులు అధ్యాయంలో.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16