జకాత్ చెల్లించని సహాబీ సంఘటన

ఆది, 02/23/2020 - 10:30

జకాత్ చెల్లించకపోయినా సరే ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు అలాంటిది ప్రముఖ సహాబీ జకాత్ చెల్లించని వారిని ఎందుకు చంపారు..

జకాత్ చెల్లించని సహాబీ సంఘటన

దైవప్రవక్త[స.అ] జీవితకాలంలో సంభవించిన సంఘటన ఏమిటంటే: సఅలబహ్ దైవప్రవక్త[స.అ]తో ధనం కోసం దుఆ చేయమని కోరాడు. ఆ తరువాత కోరగా కోరగా చివరికి దైవప్రవక్త[స.అ] అతని కోసం దుఆ చేశారు. అల్లాహ్ అతనికి ఎంత ధనం ప్రసాదించాడంటే గొర్రెలు, మేకలు, ఒంటెల కోసం మదీనాలో చోటు లేకపోయింది. మరి అతను బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తరువాత నమాజుకు రావడం తగ్గింది. అతను జుమా నమాజులో కనబడకపోవడంతో ఒక మనిషితో నమాజుకు రాలేకపోయినట్లైతే రావద్దు జంతువుల పై జకాత్‌ను ఇవ్వమని కబురు పంపారు. అయితే అతను “ఇది కాఫిరులకు బదులు ముస్లిముల నుండి తీసుకుంటున్న ఒక రకమైన జిజ్యా(పన్ను, ట్యాక్స్)” అని చెప్పి జకాత్ ఇవ్వలేదు. కాని అతను ఇలా చేసిన తరువాత కూడా దైవప్రవక్త[స.అ] అతనిని చంపనూలేదు మరి అతనితో యుధ్ధానికి దిగనూలేదు. చివరికి అల్లాహ్ ఈ సంఘటనను ఇలా ఆయతుల రూపంలో అవతరింపజేసాడు: “ఆయన గనక తన అనుగ్రహం నుండి మాకు ప్రసాదిస్తే మేము దానం చేస్తాము, సజ్జనులమై ఉంటాము అని అల్లాహ్‌కు ప్రమాణం చేసినవారు కూడా కొందరు వారిలో ఉన్నారు. కాని, అల్లాహ్ తన అనుగ్రహంవల్ల వారిని సంపన్నులుగా చేసినప్పుడు, వారు పిసినారితనానికి దిగారు. తమ ప్రమాణం నుండి మరలిపోయారు”[తౌబహ్:75,76]

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
6 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6