జకాత్ చెల్లించని వారిని చంపేయండి

ఆది, 02/23/2020 - 10:42

సఅలబహ్ ను జకాత్ చెల్లించమని ఆదేశించినప్పుడు అతడు దానికి నిరాకరించాడు. అప్పుడు అల్లాహ్ తరపు నుండి ఒక ఆయత్ అవతరించబడింది...

జకాత్ చెల్లించని వారిని చంపేయండి

సఅలబహ్ ను జకాత్ చెల్లించమని ఆదేశించినప్పుడు అతడు దానికి నిరాకరించాడు. అప్పుడు అల్లాహ్ తరపు నుండి ఒక ఆయత్ అవతరించబడింది, ఆ ఆయత్ అవతరించబడిన తరువాత సఅలబహ్ ఏడుస్తూ దైవప్రవక్త[సఅ] సన్నిధిలో హాజరైయ్యి జకాతు ఇస్తానని ఒప్పుకున్నాడు కాని దైవప్రవక్త[స.అ] అతని జకాత్‌ను స్వీకరించడానికి అంగీకరించలేదు.
అయితే ఒకవేళ అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్ దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను పాటించే వారై అయి ఉంటే, వాళ్ళు ఈ సున్నత్ ను ఎందుకు వ్యతిరేకించి జకాత్ ఇవ్వని వారిని చంపినట్లు?. మరి ముస్లిముల రక్తం చిందించడానికి ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాట్లు?. అబూబక్ర్ తరపు నుండి “జకాత్ తప్పక చెల్లించాలి అది ఇవ్వని సమయంలో అతనిని చంపవచ్చు” అనే విషయంపై ప్రతికూలమైన హేతువు చేసేవాడు మరియు అతని తప్పుడు కార్యం పట్ల సాకును సృష్టించేవాడికి సఅలబ్ రివాయత్ తరువాత ఎటువంటి సాకు మిగలదు ఎందుకంటే అది కూడా ధనానికి సంబంధించిన వ్యవహారమే కాబట్టి. అతను జకాత్, జిజ్యా లాంటిది అని చెప్పే ధైర్యం చేశాడు.

రిఫ్రెన్స్
మొహమ్మద్ తీజానీ సమావీ, సుమ్మహ్తదైతు, అహ్లెబైత్[అ.స] అనుచరణ అవసరమని నిదర్శిస్తున్న హదీసులు అధ్యాయంలో.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10