సూరయే హంద్ అన్ని సూరాలలో ఉత్తమమైనది

బుధ, 12/20/2017 - 19:17

ప్రపంచంలోని ప్రతీ ముస్లిం ఈ సూరాను రోజుకి పది సార్లు ఎలాగైనా పఠిస్తాడు(నమాజులో), ఈ సూరాను పఠించకుండా ఏ ఒక్కరి నమాజు కూడా దేవుని సన్నిధిలో స్వీకరించబడదు.

సూరయే హంద్ అన్ని సూరాలలో ఉత్తమమైనది

సూరయే హంద్ యొక్క చాలా ప్రాముఖ్యతలు ప్రస్థావించబడ్డాయి అందులో ఒకటి ఖురాన్ లోని అన్ని సూరాలలో అల్ హంద్ యొక్క ఉత్తమమైన లక్షణం, దీని గురించి హదీసులలో ఈ విధంగా ప్రస్థావించడం జరిగింది:
మహప్రవక్త[స.అ.వ] ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు:
''لو أن فاتحة الكتاب وضعت في كفة الميزان ، ووضع القرآن في كفة ، لرجحت فاتحة الكتاب سبع مرات''
''ఫాతెహతుల్ కితాబ్ (అల్ హంద్) ను తరాజూ(త్రాసు, తక్కెడ) యొక్క ఒక పళ్ళెములో మరియు మొత్తం ఖురాన్ ను వేరే పళ్ళెములో ఉంచినట్లైతే సూరయే "అల్ హంద్" యొక్క భారం ఏడు రెట్లు ఎక్కువ''[ముస్తద్రకుల్ వసాఇల్, 4వ భాగం, పేజీ నం:330].
దీనికి అర్ధం ఏమిటంటే "అల్ హంద్" యొక్క శ్రేష్టత్వం వేరే సూరాల శ్రేష్టత్వం కన్నా ఏడు రెట్లు ఎక్కువ అని అర్ధం.
వేరే హదీసులో ఉబై ఇబ్నే కఅబ్ ఈ విధంగా చెప్పారు: నేను మహనీయ ప్రవక్త[స.అ.వ] ముందు సూరయే అల్ హంద్ ను పఠించాను అప్పుడు ఆయన ఈ విధంగా సెలవిచ్చారు:
''والذي نفسي بيده ، ما انزل الله في التوراة والإنجيل ، ولا في الزبور ولا في الفرقان ،مثلها ،هي ام الكتاب ، وام القرآن ، وهي السبع المثاني ، وهي مقسومة بين الله وبين عبده، ولعبده ما سأل''
ఆ దేవుడు మీద ప్రమాణం తన చేతిలో నా ప్రాణములు ఉన్నాయి, అల్లాహ్ తౌరాత్ లో మరియు బైబిల్ లో మరియు జబూర్లో మరియు ఫుర్ఖాన్(ఖురాన్)లో ఇలాంటి సూరాను పొందుపరచలేదు, ఈ సూరా "ఉమ్ముల్ కితాబ్" మరియు "ఉమ్ముల్ ఖురాన్" మరియు "సబ్ఉల్ మసాని"(పురరావృతం అయ్యే ఏడు ఆయతులు), దేవుడు తనకు మరియు తన దాసులకు మద్య ఈ సూరాను పంచడం జరిగింది. [ముస్తద్రకుల్ వసాఇల్, 4వ భాగం, పేజీ నం:330].
మహాప్రవక్త[స.అ.వ] ఈ సూరా శ్రేష్టత్వాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఈ విధంగా కూడా సెలవిచ్చారు: ఎవరైతే ఈ సూరాను పఠిస్తారో అతను ఖురాన్ యొక్క రెండు భాగాలు పఠించిన వారి మాదిరి, ఈ సూరా దేవుని తరపున తన దాసులకు ఒక వరము.
ఖురాన్ లోని సూరాలన్నింటికి వేర్వెరు ప్రాముఖ్యతలు ప్రస్తావించబడ్డాయి కానీ  ఏప్పుడైతే  ఈ సూరా మిగిలిన సూరాల కన్నా ఏడు రెట్లు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నదని మహప్రవక్త చెప్పారో అలాంటప్పుడు మిగిలిన సూరాలు ఈ అల్ హంద్ సూరాకు సాటి అని ఎలా చెప్పగలము!.

 

 

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
12 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9