లుఖ్‏మాన్ సూరహ్

గురు, 12/21/2017 - 08:46

.అల్లాహ్ తరుపు నుండి అవతరించబడ్డ పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ యొక్క 31వ సూరహ్ పేరు లుఖ్మాన్. దాని సంక్షిప్త వివరణ.

లుఖ్మాన్ సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 31వ సూరా ఇది. “లుఖ్మాన్” ఒక మంచి వివేకి పేరు. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 12వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “లుఖ్మాన్” అను పదం 2 సార్లు మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 2 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 34 ఆయత్‍లు, 552 పదాలు మరియు 2171 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో అల్లాహ్ పదం 32 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది కాని ఇందులోని 27, 28, 29 ఆయత్ లు మదీనహ్ లో అవతరించబడ్డాయి. దీని కన్నా ముందు “సాఫ్ఫాత్” సూరా మరియు దీని తరువాత “సబా” సూరా అవతరించబడ్డాయి. దీని పేరు “లుఖ్మాన్” అని పెట్టడానికి కారణం ఇందులోనే రెండు సార్లు “లుఖ్మాన్” పదం ఉండడం. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి హజ్రత్ ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను: “ప్రతీ రాత్రి ‘లుఖ్మాన్’ సూరహ్ ను పఠించేవారిని ఉదయం వరకు 30 దైవదూతలు షైతాన్ మరియు అతడి సైన్యం నుండి కాపాడుతారు. (మరియు) పగలు పఠించిన వారిని సాయంత్రం వరకు కాపాడుతారు”.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7