సజ్‏దహ్ సూరహ్

గురు, 12/21/2017 - 08:51

.ఈ సూరహ్ లోని 15వ ఆయత్ పఠించినా లేదా వినినా, వారి పై సజ్‏దహ్ చేయడం వాజిబ్ అవుతుంది అందుకనే ఈ సూరహ్ పేరు “సజ్‏దహ్” అని పెట్టడడం జరిగింది.

సజ్దా సూరహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క 32వ సూరా ఇది. “సజ్‏దహ్” అనగ సాష్టాంగం. ఈ సురాకు సంబంధించిన ఆయత్ ఈ సూరాలోని 15వ ఆయత్. ఈ సూరాలో “సజ్‏దహ్” అను పదం 3 సార్లు మరియు పూర్తి ఖుర్ఆన్ లో 25 సార్లు వచ్చింది. ఈ సూరాలో 30 ఆయత్‍లు, 372 పదాలు మరియు 1564 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఈ సూరాలో అల్లాహ్ పదం 1 సారి వచ్చింది. ఈ సూరా మక్కాలో అవతరించబడింది కాని ఇందులోని 18, 19, 20 ఆయత్ లు మదీనహ్ లో అవతరించబడ్డాయి. దీని కన్నా ముందు “మొమినూన్” సూరా మరియు దీని తరువాత “తూర్” సూరా అవతరించబడ్డాయి. ఈ సూరహ్ లోని 15వ ఆయత్ పఠించినా లేదా వినినా, వారి పై సజ్‏దహ్ చేయడం వాజిబ్ అవుతుంది అందుకనే ఈ సూరహ్ పేరు “సజ్‏దహ్” అని పెట్టడడం జరిగింది. ఖుర్ఆన్ యొక్క మొట్టమొదటి వాజిబ్ సజ్దా ఈ సూరహ్ లోనే ఉంది మరి ఇదే ఈ సూరహ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత. ఈ సూరహ్ ప్రతిష్టత గురించి హజ్రత్ ఇమామ్ జాఫరే సాదిఖ్[అ.స] ఇలా ప్రవచించెను “ఎవరైతే ప్రతీ శుక్రవారం సజ్‏దహ్ సూరహ్ ను పఠిస్తారో అల్లాహ్ ప్రళయం నాడు అతడి కుడి చేతికి తన కార్యపత్రాన్ని అందజేస్తాడు, ఏదీ అతడితో ప్రశ్నించబడదు మరియు ముహమ్మద్[స.అ] మరియు వారి సంతానాన్ని ఇష్టపడేవారిగా నిర్ధారించబడతారు”.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
14 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6