హజ్రత్ ఫాతెమా మూసూమహ్[అ.స]

ఆది, 12/24/2017 - 18:14

.హజ్రత్ ఫాతెమా మూసూమహ్[అ.స], దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క 7వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ మూసా కాజిమ్[అ.స] కుమార్తే మరియు 8వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] యొక్క సోదరి.

హజ్రత్ ఫాతెమా మూసూమహ్[అ.స]

ఆమె దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క 7వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ మూసా కాజిమ్[అ.స] కుమార్తే మరియు 8వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] యొక్క సోదరి. ఆమె పేరు ఫాతెమా, మరియు ప్రసిద్ధ బిరుదు మాసూమహ్. తండ్రి ఇమామ్ మూసా కాజిమ్[అ.స], తల్లి హజ్రత్ నజ్మా ఖాతూన్. హిజ్రీ శకం 123వ సంవత్సరం, జీఖఅదహ్ నెల మొదటి తారీఖున మదీనహ్ మునవ్వరహ్ లో జన్మించారు. వారి చిన్న తనంలోనే వారి తండ్రి మరణించారు. తండ్రి మరణాంతరం ఆమె సోదరులు హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] ఆమె పోషణాబాధ్యతలు తీసుకున్నారు. హిజ్రీ యొక్క 200వ సంవత్సరంలో మామూన్ అబ్బాసీ యొక్క బలవంతం పై ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] ఖురాసాన్(ఇరాన్) ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. ఆ ప్రయాణంలో ఇమామ్ తన కుటుంబ సభ్యుల నుండి ఎవ్వరినీ తమతో పాటు తీసుకొని వెళ్ళలేదు.
ఇమామ్ మదీనహ్ నుండి ఖురాసాన్ కు వెళ్ళిన ఒక సంవత్సరం తరువాత సోదరుని కలిసేందుకు ఆమె కూడా ఆమె తన కొంతమంది సోదరులతో మరియు వారి కుమాలతో కలిసి మదీనహ్ నుండి ఖురాసాన్ కు బయలుదేరారు. మార్గం మధ్యలో ఆమె చేరే ప్రత్రీ పట్టణం మరియు గ్రామంలో చాలా ప్రేమతో ఆమెని ఆహ్వానించేవారు.
కాని ఆమె చివరికి తమ సోదరులు ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] ను కలవకుండానే కొన్ని కారణాల వల్ల రబీవుస్సానీ నెల 10వ తారీఖు హిజ్రీ యొక్క 201వ సంవత్సరంలో ఖుమ్ పట్టణంలో చివరి శ్వాసను విడిచారు. ఆమె సమాధి ప్రాంగణం నిరంతరం దర్శనానికి వచ్చిన వారితో నిండి ఉంటుంది.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18