అల్లాహ్ మానవులందరి ప్రభువు

బుధ, 07/01/2020 - 18:31

మానవుడు అల్లాహ్ ను తన ప్రభువు అని ఎప్పుడు అంగీకరించాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ వివరణ...

అల్లాహ్ మానవులందరి ప్రభువు

అల్లాహ్ యొక్క ఎకత్వం అనేది తాత్విక వాదన కాదు, అంతేకాకుండా మానవుల ఆత్మలు వారి శరీరంలో ప్రవేశించక ముందే వారందరు అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వాన్ని ప్రకటించారు:
(గుర్తుంచుకో!) నీ ప్రభువు ఆదం సంతతి వీపుల నుండి వారి సంతానాన్ని తీసి, స్వయంగా వారినే వారికి సాక్షులుగా పెట్టి, “నేను మీ ప్రభువును కానా?” అని అడిగినప్పుడు “అవును(నువ్వే మా ప్రభువువి) ఈ విషయానికి మేమంతా సాక్షులుగా ఉన్నాం” అని వారు చెప్పారు. ‘దీని గురించి మాకేమీ తెలియదు’ అని ప్రళయదినాన మీరు అనకుండా ఉండటానికీ.[అఅరాఫ్:172]. ఆ సమయంలో, సృష్టించబడిన ప్రతి వ్యక్తి అల్లాహ్ ఘనత, సార్వభౌమత్వం, అధికారం మరియు సంపూర్ణ ఏకతత్వాన్ని ప్రకటించాడు. ఖుర్ఆన్ ఇలా ప్రవచిస్తుంది: “కనుక నీవు ఏకాగ్రతతో నీ ముఖాన్ని (అల్లాహ్) ధర్మంపై నిలుపు. అల్లాహ్ మానవులను ఏ స్వభావంపై పుట్టించాడో ఆ స్వభావం పైన్నే (ఉండండి). అల్లాహ్ సృష్టిని మార్చకూడదు సుమా! ఇదే సరైన ధర్మం. కాని చాలా మంది తెలుసుకోరు”[రూమ్:30]

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
14 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 26