అల్లాహ్‏ ‏యొక్క‏ ‏వివరణ

బుధ, 07/01/2020 - 18:48

అల్లాహ్ యొక్క తౌహీద్ ను వివరిస్తున్న ఖుర్ఆన్ యొక్క అతి చిన్న సూరహ్ నిదర్శనం...

అల్లాహ్‏ ‏యొక్క‏ ‏వివరణ

ఖుర్ఆన్ యొక్క అతి చిన్న అధ్యాయముల నుండి ఒకటి అయిన "తౌహీద్" సూరహ్ (అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వం), ఐదు శ్లోకాలలో(ఆయత్లలో) అల్లాహ్ స్వభావాన్ని క్లుప్తీకరిస్తుంది: “అనంత కరుణామయుడు, అపార కృపాశీలుడైన అల్లాహ్ పేరుతో, వారికి ఇలా చెప్పు: ఆయన అల్లాహ్ (నిజమైన ఆరాధ్యుడు) ఒక్కడు. అల్లాహ్ నిరపేక్షాపరుడు. (ఏ అక్కరా లేనివాడు). ఆయన (ఎవరినీ) కనలేదు. ఆయన (కూడా) ఎవరికీ పుట్టినవాడు కాడు. ఆయనకు సరిసమానుడు (పోల్చదగిన వాడు) ఎవడూ లేడు.
అల్లాహ్ గురించి మౌలికమైన ఇస్లామీయ బోధనలు మొదటి ఆయతులలో ఉన్నాయి; ఒకే ఒక్క అల్లాహ్ మాత్రమే ఉన్నాడు, ఆయన శాశ్వతమైన, ఏకైక, మరియు ఎటువంటి బంధువు, సృష్టికర్త లేదా ఏ మానవునితోనూ పోలిక లేని వాడు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 27