అల్లాహ్ సూచనలను పాటించిన ప్రవక్త

శుక్ర, 07/03/2020 - 09:52

అల్లాహ్ సూచనలను పాటించి యదార్థం తెలిసి కూడా మౌనంగా ఉన్న ప్రవక్త యాఖూబ్(అ.స) గురించి ఖుర్ఆన్ వివరణ...

అల్లాహ్ సూచనలను పాటించిన ప్రవక్త

ఉదయం తమ తమ్ముడు యూసుఫ్ ను తమతో పాటు తీసుకొని వెళ్ళిన అన్నయ్యలు సాయంత్రం వారంతా రోధిస్తూ తమ తండ్రి వద్దకు వచ్చారు. (వచ్చి ఇలా) అన్నారు: నాన్నాగారూ! యూసుఫ్‌ను మా సమానుల వద్ద పెట్టి మేము పరుగు పందెంలో మునిగిపోయాము, ఇంతలోనే ఒక తోడేలు వచ్చు అతన్ని తినేసింది. మీరు మా మాటలను నమ్మరు, మేము నిజం చెబుతు న్నాము.[యూసుఫ్:16,17]
ఒకవేళ వాళ్ళు(ప్రవక్త యూసుఫ్[అ.స] సోదరులు) సత్యవంతులై ఉంటే ఇలా చెప్పి ఉండాల్సింది: “మీరు మా మాటను అంగీకరించరు, ఎందుకంటే మేము అబద్ధికులం”
హజ్రత్ యాఖూబ్[అ.స] అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త, అతని పై వహీ అవతరించ బడేది, వాళ్ళు అబధ్దం చెబుతున్నారని తెలిసి కూడా అతను వాళ్ళ అసత్యపు మాటను అంగీకరించడం తప్ప వేరే ఏదీ చేయలేదు. మరియు అల్లాహ్ నుండి మంచి సహనాన్ని కోరారు. యాఖూబ్[అ.స] ఇలా అన్నారు: (ఇది నిజం)కాదు, మీ (దుష్ట) ఆత్మ మీ దృష్టిలో (ఈ ఘోర) కార్యాన్ని అలంకరించి చూపింది (మీరు దానిని చేయాలి అని). సరే, నేను బాగా ఓర్చుకుంటాను. మరియు మీరు చెప్పే కల్పిత మాటల విషయంలో అల్లాహ్‌యే సహకరించాలి[యూసుఫ్:18] 
అతను ఏమి చేయగలడు, అతని ఆ పదకొండు కుమారులు ఏకమయ్యారు. అందరు రక్తంతో ఉన్న చొక్కాను చూపించి తమ చనిపోయిన సోదరుడి గురించి శోకించినట్లు నటించారు.
అంటే ప్రవక్త యాఖూబ్[అ.స] వాళ్ళ అబద్ధాన్ని వెల్లడించి, వాళ్ళ తప్పును వాళ్ళకు తెలియజేసి, బావి వద్దకు వెళ్ళి తన ప్రియమైన కుమారుడిని బయటకు తీసి, ఆ తరువాత చేసిన ఈ పనికిమాలిన పని పై శిక్షి విధించాలా?
ఏమాత్రం!. అలా చేయడం అవివేకం, అల్లాహ్ ఉపదేశాలు తెలియవు అన్నమాట. కాని ప్రవక్త యాఖూబ్[అ.స] వివేకంగా అమలు చేశారు. అతని గురించి అల్లాహ్ ఇలా ప్రవచించెను: నిస్సందేహముగా అతను మేము నేర్పిన విద్యవల్ల జ్ఞాని అయ్యారు. కాని చాలామందికి తెలియదు.[యూసుఫ్:68]    
ఆ జ్ఞానం మరియు వివేకం వలనే వాళ్ళ స్థితిలో వాళ్ళను వదిలి, ఇలా అన్నారు: “ఆహ్! యూసుఫ్” దుఖంతో అతని కళ్ళు తెలుపెక్కాయి. అతను తన కోపాన్ని లోలోపలే అణచిపెట్టుకునేవారు[యూసుఫ్:84]
ఒకవేళ ప్రవక్త యాఖూబ్[అ.స], తన కుమారులతో పై చెప్పిన విధంగా ప్రవర్తించి ఉంటే; (అనగా)తన కుమారుడిని బావి నుండి బయటకు తీసి ఉంటే, మరియు వాళ్ళు అబధ్ధం చెప్పినందుకు వాళ్ళ ప్రవర్తనవలే ప్రవర్తించి వాళ్ళు చేసిన పనికి శిక్షించి ఉంటే; వాళ్ళ శత్రుత్వం తమ సొదరుడి పట్ల ఎక్కువయ్యేది. బహుశ పరిస్థితి వాళ్ళ తండ్రిని చంపేంత వరకు వచ్చేదేమో. బహుశ అల్లాహ్ యొక్క ఈ వచనం దీనినే సూచిస్తుందేమో: అల్లాహ్ సాక్షిగా! మీరు క్రమంగా యూసుఫ్
నే తలచుకుంటూ, చివరికి చావుకు దగ్గరయ్యేలా లేదా ప్రాణం విడిచేలా ఉన్నారే[యూసుఫ్:85]
ఇలా మనకు “మౌనం, కొన్ని సందర్భాలలో మంచిది” అని తెలుస్తుంది. అదెప్పుడంటే అసత్యం పట్ల వ్యతిరేకత, ఒకరి దుర్మార్గానికి లేదా నాశనానికి దారి తీస్తుందన్నప్పుడు. మరప్పుడు సత్యాన్ని చెప్పకుండా మౌనంగా ఎంత కాలం ఉండాల్సినా సరే మరియు ఎంత మందికి లాభదాయకమైనా సరే (ఆ మౌనం మంచిది).

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 25