అసత్యవాదుల అనుచరులు

శని, 07/04/2020 - 16:17

అసత్యవాదులు అధికారులు చెలాయించడానికి ముఖ్య కారణం వారు అనుచరులు...

అసత్యవాదుల అనుచరులు

ప్రజలలో కొందరు మనోవాంఛలకు బానిసలయ్యారు మరియు దీన్ కేవలం వాళ్ళ నోళ్ళకే పరిమితమయ్యింది. వాళ్ళు సత్యాన్ని ఇష్టపడరు. వాళ్ళు అసత్యాన్ని అనుచరిస్తారు, ఎందుకంటే సత్యం, చేదైనది మరియు కష్టమైనది. కాని అసత్యం సులభమైనది మరియు తెలికైనది. అల్లాహ్ ఈ ప్రవచనం సత్యం: “...పైగా అతను వారి కోసం సత్యాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు. వాస్త వానికి వారిలో చాలా మందికి సత్యమంటేనే గిట్టదు”[మోమినూన్:70]
ఆ కాలంలో ఇలాంటి వాళ్ళ వలనే సత్యవాది అయిన ఇమామ్ హుసైన్[అ.స]కు వ్యతిరేకంగా అసత్యవాది అయిన యజీద్‌కు మద్దత్తు లభించింది. మరి అలాగే మిగిలిన పవిత్ర ఇమాముల హక్కుల క్రమంలో కూడా అసత్యవాదులైన అమవీ మరియు అబ్బాసీ నాయకులకు మద్దత్తు కలిపించారు. పవిత్ర ఇమాములందరూ[అ.స] మౌనంగా ఇస్లాం మరియు ముస్లిముల రక్షణ కోసం తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 25