నిజమైన విశ్వాసుని మూడు లక్షణాలు

శని, 07/04/2020 - 17:14

నిజమైన విశ్వాసుని మూడు లక్షణాలు ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి దృష్టిలో

విశ్వాసుడు,ఇమాం రిజా,లక్షణాలు.

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారియైన ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారు ఈ విధంగా ఉల్లేఖిస్తున్నారు: ఎప్పటివరకైతే విశ్వాసునిలో మూడు లక్షణాలు ఉండవో అతను నిజమైన విశ్వాసుడు కాలేడు,ఒకటి తన భగవంతుని యొక్క సున్నతు,రెండు తన ప్రవక్త ల వారి సున్నతు,మూడు తన ఇమాము యొక్క సున్నతు.తన భగవంతుని యొక్క సున్నతు ఇతరుల రహస్యాలను దాచటం, ప్రవక్త ల వారి సున్నతు ప్రజలతో సహనం మరియు సౌమ్యతతో ప్రవర్తించటం,ఇమాం ల వారి సున్నతు పేదరికం మరియు కష్ట సమయాలలో సహనాన్ని పాఠించటం. మొదటి లక్షణం,రహస్యాన్ని రహస్యంగానే ఉంచటమనేది అల్లాహ్ యొక్క పవిత్ర లక్షణాలలో ఒకటి.అల్లాహ్ తన దాసుల రహస్యాలను ఎవరి ముందు ప్రకటించకుండా వారి గౌరవాన్ని కాపాడుతాడు. రెండవ లక్షణం సహనం మరియు సౌమ్యతతో ప్రవర్తించటం,ఏ విధంగా నైతే సద్ఖా మానవునిని ఆపదల నుంచి కాపాడుతుందో అదే విధంగా సహనం మరియు సౌమ్యతతో ప్రవర్తించటం ద్వారా మానవుడు కష్టాలు మరియు విపత్తుల నుండి సురక్షితంగా ఉంటాడు. మూడవ లక్షణం కష్ట సమయాలలో సహనాన్ని పాఠించటం,సహనమనేది ప్రార్ధనలకు తల లాంటిది.ఏ విధంగా నైతే తల లేని మొండెమునకు ఎటువంటి విలువ ఉండదో,అదే విధంగా సహనం లేని ప్రార్ధన కూడా వ్యర్ధమే.

రెఫరెన్స్: ఉసూలె కాఫి,3వ భాగము,పేజీ నం:339.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15