సహనం చూపే వారి తోడు

ఆది, 07/05/2020 - 12:20

ఒక చిన్నవర్గం, ఒక పెద్దవర్గాన్ని అల్లాహ్ అజ్ఞతో జయించటం ఎన్నోసార్లు జరిగింది...

సహనం చూపే వారి తోడు

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్‌లో ఇలా ఉపదేశించెను: “ఒక చిన్నవర్గం, ఒక పెద్దవర్గాన్ని అల్లాహ్ అజ్ఞతో జయించటం ఎన్నోసార్లు జరిగింది. అల్లాహ్ సహనం చూపే వారి తోడుగా ఉంటాడు”[బఖరహ్:249]
ఎవరైతే సత్యం కోసం సహనంగా ఉంటారో, వాళ్ళ సంఖ్య తక్కువగానే ఉంటుంది. అయిన్నప్పటికీ అల్లాహ్ అద్భుతాల ద్వార సహకరిస్తాడు మరియు వాళ్ళకు సమానంగా యుధ్ధం చేయడానికి దైవదూతలను పంపిస్తాడు. ఒకవేళ అల్లాహ్ నేరుగా సహకరించకుంటే అసత్యం పై సత్యం విజయం పొందలేదు.
ఈ చేదు యదార్ధాన్ని ఈనాడు మేము మన జీవితంలో చూస్తూనే ఉన్నాము. సత్యమైన విశ్వాసులు, సత్యవాదులు లోబడి ఉన్నారు మరియు అల్లాహ్‌ని నిరాకరించే అసత్యవాదులు నాయకులై కూర్చున్నారు. అవిశ్వాసులను మరియు అహంకారులను ఎదురుకోవటంలో, బలహీనులు మరియు విశ్వాసులు అల్లాహ్ సహకారంతోనే విజయం పొందగలరు. మా ఈ వాదనల పై రివాయత్‌లే నిదర్శనం. అవి ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స] గారి ప్రత్యేక్షంతో పాటు అద్భుతాలు వ్యక్తమవుతాయని నిరూపిస్తున్నాయి.

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 4