విశ్వం పై విశ్వాసుల అధికారం

ఆది, 07/05/2020 - 12:59

విశ్వం పై విశ్వాసుల అధికారం స్థాపించబడాలంటే ఏదీ ఆలోచించకుండా చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోకూడదు...

విశ్వం పై విశ్వాసుల అధికారం

దుర్మార్గుల సంఖ్య ఎక్కువై వారు అధికారంపై ఉన్నప్పుడు సహనంగా ఉంటే ఒకరోజు తన ప్రత్యేక ఖలీఫాను ప్రవేశబెట్టి అల్లాహ్ అద్భుతాల ద్వార సహకరిస్తాడు, విశ్వాసులు అల్లాహ్ సహకారంతోనే విజయం పొందుతారు. అన్న ఈ వాదనల పై రివాయత్‌లే నిదర్శనం. అవి ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స] గారి ప్రత్యేక్షంతో పాటు అద్భుతాలు వ్యక్తమవుతాయని నిరూపిస్తున్నాయి.
కాని ఈ విషయాలన్నీ, ఏదీ ఆలోచించ కుండా చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోమని చెప్పడంలేదు, అని తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది. మరి ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది, పైన చెప్పిన విధంగా “అతను(ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స]) ఎప్పుడైతే అతనికి సహాచరులు ఉంటారో అప్పుడే అతను ప్రత్యేక్షమవుతారు”, నిజమైన విశ్వాసులు అవడం కోసం వాళ్ళలో ఇస్లాం యొక్క సరైన ఆలోచన మరియు ఆత్మ పరిమళించి, వాళ్ళ అహ్లెబైత్[అ.స]ల విలాయత్ అంగీకరణ చాలు. అనగా వాళ్ళు ‘ఇమామ్ మహ్‌దీ ముంతజర్[అ.స]’ యొక్క సహచరులుగా నిర్దారించబడడానికి “సఖ్లైన్” అనగా అల్లాహ్ గ్రంథం మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] ఇత్రత్(అహ్లెబైత్[అ.స])ను ఆశ్రయించాలి. అప్పుడే అల్లాహ్ అద్భుతాల సహాయంతో విశ్వం పై విశ్వాసులు అధికారం స్థాపించబడుతుంది.

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10