ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం పై అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్ ఉల్లేఖనం

బుధ, 07/22/2020 - 14:00

తమ కాలం యొక్క ఇమామ్ గురించి తెలుసుకోవటం అవసరం అని వివరిస్తున్న హదీస్ అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్ ఉల్లేఖనం ద్వార...

ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం పై అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్ ఉల్లేఖనం

తమ కాలం యొక్క ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం కలిగి ఉండాలని వివరిస్తున్న హదీస్.
గ్రంథం పేరు: ముస్నద్,
రచయిత పేరు: అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్(మరణం241), భాగం4, పేజీ96. ముఆవియహ్ ఇబ్నె అబీసుఫ్యాన్ ద్వార ఉల్లేఖించబడింది.
హదీస్ అరబీలో: من مات بغیرامام مات میتة جاهلیة
అనువాదం: “ఇమామ్ లేని మరణం అజ్ఞానపు(అవిశ్వాపు) మరణం”[ముస్నద్, భాగం4, పేజీ96]
ఈ హదీస్ ను ఇంకొంచె సుదీర్ఘంగా అబీ దావూద్ తన ముస్నద్ గ్రంథంలో అబ్దుల్లాహ్ ఇబ్నె ఉమర్ నుండి ఉల్లేఖించారు.

రిఫరెన్స్
అసాలతె మహ్దవియత్ దర్ ఇస్లాం, మహ్దీ ఫఖీహ్ ఈమానీ, సాఫ్ట్ వైర్ మౌవూద్ అజ్ ఇస్ఫేహాన్.
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=23&lid=0&catid=23995&mid=249480

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14