ఖుర్బానీ ప్రభావం

గురు, 07/30/2020 - 08:33

ఈదే ఖుర్బాన్ రోజు ఖుర్బానీ ఇవ్వటం ద్వార దక్కే ఫలితాన్ని వివరిస్తున్న హదీస్...

ఖుర్బానీ ప్రభావం

ఇమామ్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] ఇలా అన్నారు: దైవప్రవక్త[స.అ] ఈదె ఖుర్బాన్ రోజు ఇలా ఉపన్యాసమిస్తుండగా విన్నాను: “ఈరోజు, ‘సజ్జ’ మరియు ‘అజ్జ’ రోజు. సజ్జ అనగా బలిదానం ఇచ్చేటప్పుడు ప్రవహించే రక్తం. అయితే ఎవరైతే తాను చేస్తున్న ఖుర్బానీ విషయంలో స్వేచ్ఛత కలిగి ఉంటాడో, అతడు చేస్తున్న ఖుర్బానీ యొక్క మొదటి రక్తపు బొట్టు అతడి పాపములన్నీంటికి మూల్యమౌతుంది. అజ్జ అనగ దుఆ అని అర్ధం. అంటే ఈ రోజు అల్లాహ్ సన్నిధిలో వేడుకోండి, ముహమ్మద్ ప్రాణాలు ఎవరి గుప్పెట్లో ఉన్నాయో ఆయన సాక్షిగా, అక్కడ నుంచి ఏ ఒక్కడూ క్షమించబడకుండా తిరిగి వెళ్ళడు ఎవరో గునాహె కబీరహ్(పెద్ద పాపములు) చేసి మరిలా చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉండి మరియు దానిని వదిలేద్దామన్న ఆలోచన కూడా లేనివారు తప్ప.[హజ్ వ ఉమ్రాహ్ దర్ ఖుర్ఆన్ వ హదీస్, పేజీ361]

రిఫరెన్స్
హజ్ వ ఉమ్రహ్ దర్ ఖుర్ఆన్ వ హదీస్, మొహమ్మదీ రై షహ్రీ, మర్కజె తహ్ఖీఖాత్ దారుల్ హదీస్, 1386ష.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7