అహ్లెసున్నత్ హదీస్ మూల గ్రంథాలు

ఆది, 01/07/2018 - 07:03

“కుతుబె సిత్తహ్” లేదా “సహాయే సిత్తహ్” అనబడే అహ్లెసున్నత్ యొక్క హదీస్ మూల గ్రంథాల సంక్షిప్త వివరణ.

అహ్లెసున్నత్ హదీస్ మూల గ్రంథాలు

అహ్లె సున్నత్ యొక్క హదీస్ మూల గ్రంథాలు ఆరు. వాటిని “కుతుబె సిత్తహ్” లేదా “సహాయే సిత్తహ్” అనగా ఆరు గ్రంథాలు అని అంటారు. అవి:
1. సహీ బుఖారీ: దీనిని అబూ అబ్దిల్లాహ్ ఇబ్నె ముహమ్మద్ ఇస్మాయీల్ బుఖారీ రచించారు. ఇతను హిజ్రీ 256వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
2. సహీ ముస్లిం: దీనిని అబుల్ హుసైన్ ముస్లిం ఇబ్నె హజ్జాజ్ ఖుషైరీ రచించారు. ఇతను హిజ్రీ 261వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
3. సుననె ఇబ్నె మాజహ్: దీనిని మొహమ్మద్ ఇబ్నె యజీద్ ఇబ్నె మాజహ్ ఖజ్వీనీ రచించారు. ఇతను హిజ్రీ 273వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
4. సుననె అబీ దావూద్: దీనిని సులైమాన్ ఇబ్నె అష్అస్ ఇబ్నె ఇస్హాఖ్ సజిస్తానీ(అబూ దావూద్) రచించారు. ఇతను హిజ్రీ 275వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
5. సుననె తిర్మిజీ: దీనిని అబూ ఈసా మొహమ్మద్ ఇబ్నె ఈసా ఇబ్నె సూరహ్ రచించారు. ఇతను హిజ్రీ 279వ సంవత్సరంలో మరణించారు.
6. సుననె నిసాయీ: దీనిని అబూ అబ్దుల్లాహ్ అహ్మద్ ఇబ్నె షుఐబ్ రచించారు. ఇతను హిజ్రీ 303వ సంవత్సరంలో మరణించారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13