దైవప్రవక్త[స.అ] ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

బుధ, 01/27/2021 - 19:20

దైవప్రవక్త[స.అ] గురించి అల్లాహ్ తన పవిత్ర గ్రంథం ఖుర్ఆన్ ఎలా పరిచయం చేశాడు... 

దైవప్రవక్త[స.అ] ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

ఆధ్యాత్మిక పరంగా దైవప్రవక్త[స.అ] స్థానం న్యాయవర్తి మరియు వివేకవంతుల నుండి దాగిలేదు. నిజానికి చరిత్రకారులు తమ గ్రంథాలలో వారి ప్రత్యేకతలు మరియు జీవిత శైలిని వివరించారు. ఇవి ఇలా ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ మేము అల్లాహ్ వారి గురించి తన గ్రంథంలో ఏవిధంగా వర్ణించాడో వివరించాలని ప్రయత్నించాము.
1. అంతిమ ప్రవక్త[స.అ]:
ఆయత్: “[ప్రజలారా!] ముహమ్మద్[స.అ] మీ మగవారిలో ఎవరికీ తండ్రికాడు. అయితే ఆయన అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరుడ. ప్రవక్తల పరంపరను పరిసమాప్తం చేసే (చివరి) వాడు. అల్లాహ్ ప్రతిదీ తెలిసినవాడు”[అహ్జాబ్:40]
2. అల్లాహ్ మరియు ఆయన దాసుల పట్ల వినయం:  
ఆయత్: “ముహమ్మద్[స.అ] అల్లాహ్ ప్రవక్త. ఆయన[స.అ] వెంట ఉన్నవారు అవిశ్వాసులకు కొరుకుడు పడనివారు. ఒండొకరి పట్ల మాత్రం దయార్ద్ర హృదయులు”[ఫత్హ్:29]
3. వాత్సాల్యం కలవారు:
ఆయత్: “మీ దగ్గరకు స్వయంగా మీలో నుంచే ఒక ప్రవక్త వచ్చాడు. మీకు కష్టం కలిగించే ప్రతిదీ అతనికి బాధ కలిగిస్తుంది. అతను మీ మేలును ఎంతగానో కోరుకుంటున్నాడు. విశ్వాసుల యెడల అతను వాత్సల్యం కలవాడు, దయమయుడుయ”[తౌబహ్:128]
4. శుభవార్తలు వినిపించే మరియు హెచ్చరించే వారు..
ఆయత్: “ఓ ప్రవక్తా! నిశ్చయంగా మేమే నిన్ను (ప్రవక్తగా ఎన్నుకుని) సాక్ష్యమిచ్చేవానిగా, శుభవార్తలు వినిపించేవానిగా, హెచ్చరించే వానిగా చేసి పంపాము. ఇంకా – అల్లాహ్ ఆజ్ఞచే ఆయన వేపుకు పిలిచేవానిగా, వెలుగును విరజిమ్మే దీపంగా(చేసి పంపాము)”[అహ్జాబ్:45, 46]
5. భూలోకవాసుల సురక్షితం:
ఆయత్: “[ఓ ప్రవక్తా!] వారి మధ్య నువ్వు ఉన్నంతకాలం అల్లాహ్ వారిపైకి శిక్షను తీసుకురాడు. వారు క్షమాపణకై వేడుకుంటూ ఉండగా కూడా అల్లాహ్ వారిని శిక్షించడు”[అన్ఫాల్:33]
6. అత్యుత్తమ ఆదర్శం:
ఆయత్: “నిశ్చయంగా దైవప్రవక్తలో మీ కొరకు అత్యుత్తమ ఆదర్శం ఉంది”[అహ్జాబ్:21]
వారి దయార్ద్ర హృదయం మరియు కరుణ పై హదీస్ వివరణ:
1. మక్కాకు చెందిన ముష్రిక్కులు దైవప్రవక్త[స.అ]పై రాళ్ళతో దాడి చేసినపుడు, వారిని శపించడానికి బదులు దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా దుఆ చేశారు: “ఓ అల్లాహ్! నా ప్రజలను క్షమించు, ఎందుకంటే వారు(నా స్థానం పట్ల) అజ్ఞానులు”[ముంతఖబె మీజానుల్ హిక్మహ్, పేజీ499]
2. అమీరుల్ మొమినీన్ హజ్రత్ అలీ[అ.స] ఇలా ఉల్లేఖించారు: దైవప్రవక్త[స.అ] ప్రపంచాన్ని అల్పంగా లేక్కచేసేవారు, ఇతరుల దృష్టికి అల్పమైనదిగానే చూపించేవారు. దాన్ని విలువలేనిదిగా లెక్కించెవారు అలాగే ఇతరు కొరకు కూడా విలువలేనిదిగా వివరించేవారు. వారికి తెలుసు అల్లాహ్ వారి ప్రతిష్టతను పెంచడానికి ప్రపంచాన్ని ఆయన నుండి దూరం చేశాడు మరియు విలువలేనిదని ఇతరులకు ప్రసాదించాడు. దైవప్రవక్త[స.అ] మనసారా ప్రపంచం నుండి ముఖం త్రిప్పుకున్నారు, దాన్ని ఆలోచనను మనసులో సమాధి చేశారు. మంచి మంచి దుస్తుల ధరించాలి అనే ఆలోచన రాకూడదు లేదా ఈ ప్రపంచంలోనే ఉండిపోవాలనే భావం కలగకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ప్రపంచ వైఖరి అతని కళ్ళ నుండి దూరంగా ఉండడమే మేలు అని భావించేవారు.[నెహ్జుల్ బలాగహ్, ఖుత్బహ్109, పేజీ208]

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 23